Metlan työraportteja 2009

 

142
Selby, Ashley & Petäjistö, Leena
Developing enterprise activities near a young national park: the views of municipal decision-makers and entrepreneurs adjacent to Repovesi National Park
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp142.htm
141
Penttinen, Markku & Lausti, Antrei
The competitiveness of forest ownership analysed by various market portfolio proxies
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp141.htm
140
Jutila, Lasse
Suomen ja Venäjän välisen metsäsektorin kaupan rakenne ja kehitys vuosina 1997–2007
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp140.htm
139
Hytönen, Marjatta
Ekosysteemilähestymistapa metsien hoidossa ja käytössä – kirjallisuusselvitys
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp139.htm
138
Repo, Tapani, Lehto, Tarja, Roitto, Marja, Rasmus, Sirpa & Kettunen, Leena (toim.)
II Talvitutkimuspäivät Kolilla 26-27.11.2009: Ohjelma ja esitelmien ja postereiden tiivistelmät
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp138.htm
137
Tahvonen, Olli, Pukkala, Timo, Laiho, Olavi, Lähde, Erkki & Niinimäki, Sami
Bioeconomics of even- vs. uneven-aged forestry: the case of Norway spruce
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp137.htm
136
Karlsson, Kristian
Kasvuun vaikuttavat tekijät kuivan kankaan männiköissä Satakunnassa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp136.htm
135
Karjalainen, Timo, Lindner, Marcus, Niskanen, Anssi, Lier Markus, (toim.)
Joensuu Forestry Networking Week 2009. Fighting Climate Change: Adapting Forest Policy and Forest Management in Europe. Group Work Reports and Conclusions. Joensuu, Finland, 24.5.-29.5.2009.
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp135.htm
134
Карьялайнен, Тимо, Лейнонен, Тимо, Герасимов, Юрий, Хуссо, Маркку & Карвинен, Сари (toim.)
Интенсификация лесопользования и совершенствование лесозаготовок на Северо-Западе России - Заключительный отчет по исследовательскому проекту
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp134.htm
133
Finér, Leena, Laurén, Ari & Lier, Markus (toim.)
Adapting forest management to maintain the environmental services: carbon sequestration, biodiveristy and water. Abstracts and programme of an international conference at Koli National Park, Finland in 21.–24.9.2009
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp133.htm
132
Petäjistö, Leena & Selby, Ashley
Repoveden kansallispuiston merkitys paikallisväestölle ja vertailu Linnansaaren ja Seitsemisen kansallispuistojen lähialueiden asukastutkimuksiin
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp132.htm
131
Gerasimov, Yuri, Karvinen, Sari & Leinonen, Timo
Atlas of the forest sector in Northwest Russia 2009
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp131.htm
130
Eerikäinen, Kalle, Hotanen, Juha-Pekka, Miina, Jari, Neuvonen, Seppo, Nevalainen, Seppo, Salo, Kauko & Viiri, Heli
Talousmetsien ennallistamisvaikutusten seuranta ja siihen liittyvä tutkimus Kolin kansallispuistossa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp130.htm
129
Vinokurova, Natalia, Ollonqvist, Pekka, Viitanen, Jari, Holopainen, Päivi, Mutanen, Antti, Goltsev, Vadim & Ihalainen, Tanja
Russian-Finnish roundwood trade – some empirical evidence on cultural based differences
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp129.htm
128
Ukonmaanaho, Liisa, Nieminen, Tiina M. & Starr, Mike (toim.)
6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON 2009 Conference Programme & Abstracts
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp128.htm
127
Selby, Ashley & Petäjistö, Leena
Uneven entrepreneurial responses to demands for tourism-related services adjacent to three national parks in southern Finland
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp127.htm
126
Penttinen, Markku, Mikkola, Jarmo & Rummukainen, Arto
Profitability of wood harvesting enterprises
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp126.htm
125
Asikainen, Antti, Leskinen, Leena A., Pasanen, Karri, Väätäinen, Kari, Anttila, Perttu & Tahvanainen, Timo
Metsäkonesektorin nykytila ja tulevaisuus
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp125.htm
124
Saari, Päivi, Finér, Leena & Laurén, Ari
Metsätaloudessa vesistöjen ja pienvesien suojavyöhykkeille asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp124.htm
123
Gerasimov, Yuri & Karjalainen, Timo
Estimation of supply and delivery cost of energy wood from Northwest Russia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp123.htm
122
Hetemäki, Lauri & Hänninen, Riitta
Arvio Suomen puunjalostuksen tuotannosta ja puunkäytöstä vuosina 2015 ja 2020
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp122.htm
121
Halaj, Daniel & Ilavský, Ján
Policies and their implementation tools enhancing the energy wood market. A comparative case study of Finland and Slovakia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp121.htm
120
Syunev, Vladimir, Sokolov, Anton, Konovalov, Alexandr, Katarov, Vasily, Seliverstov, Alexandr, Gerasimov, Yuri, Karvinen, Sari & Välkky, Elina
Comparison of wood harvesting methods in the Republic of Karelia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp120.htm
119
Horne, Paula, Koskela, Terhi, Ovaskainen, Ville & Horne, Taina (toim.)
Safeguarding forest biodiversity in Finland: Citizens’ and non-industrial private forest owners’ views
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp119.htm
118
Anttila, Perttu, Karjalainen, Timo & Asikainen, Antti
Global potential of modern fuelwood
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp118.htm
117
Antola, Jukka, Leinonen, Kari & Niemi, Karoliina
Avomaan siemenviljelysten perustamis- ja hoito-ohjeet
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp117.htm
116
Neuvonen, Marjo, Sievänen, Tuija & Korhonen, Katri
Rannikkoalueen virkistyskäytön kysyntä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp116.htm
115
Mattila, Eero & Mikkola, Kari
Poronhoitoalueen etelä- ja keskiosien talvilaitumet. Tila paliskunnissa 2000-luvun alkuvuosina ja eräiden ravintokasvien esiintymisrunsauden muutokset merkkipiireissä 1970-luvulta lähtien
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp115.htm
114
Aronen, Tuija, Nikkanen, Teijo & Tynkkynen, Tiina (toim.)
Vegetative propagation of conifers for enhancing landscaping and tree breeding. Proceedings of the Nordic meeting held in September 10th-11th 2008 at Punkaharju, Finland.
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp114.htm
113
Hamberg, Leena & Löfström, Irja
Monimuotoisuuden ja metsän eri käyttömuotojen yhteensovittaminen kuntien virkistysmetsissä ja valtion retkeilyalueilla
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp113.htm
112
Petäjistö, Leena, Aarnio, Jukka, Selby, Ashley & Härkönen, Sauli
Onko hirvenpyyntilupien nykyinen anomis- ja myöntämisprosessi selkeä ja tarkoituksenmukainen riistanhoitoyhdistysten hallitusten näkökulmasta?
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp112.htm
111
Tomppo, Erkki, Haakana, Markus, Katila, Matti, Mäkisara, Kai & Peräsaari, Jouni
The Multi-source National Forest Inventory of Finland – methods and results 2005
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp111.htm
110
Karjalainen, Timo, Leinonen, Timo, Gerasimov, Yuri, Husso, Markku & Karvinen, Sari (toim.)
Intensification of forest management and improvement of wood harvesting in Northwest Russia – Final report of the research project
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp110.htm
109
Mattila, Eero
Porolaitumien arvioinnin vaatima aika ja siihen vaikuttavat tekijät. Valtakunnan metsien inventoinnin maastokoealoilla tehdyn koetyön tuloksia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp109.htm
108
Gerasimov, Yuri & Karjalainen, Timo
Assessment of Energy Wood Resources in Northwest Russia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp108.htm
107
Korotkov, Vladimir, Leinonen, Timo, Palenova, Maria, Filipchuk, Andrey & Nesterenko, Yury
Towards sustainable and intensive forest management in Northwest Russia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp107.htm
106
Petäjistö, Leena & Selby, Ashley
Kansallispuisto kunnan matkailukohteena: paikkakunnan avainhenkilöiden näkemys kolmen eri kansallispuiston merkityksestä lähialueelle
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2009/mwp106.htm
 
Metla   27.11.2013 16:23 Metla : Julkaisut : Metlan työraportteja    Palaute Metlan etusivulle