Metlan työraportteja 101

Hollannin malli (transition management) ja sen soveltuvuus metsien käytön politiikkaan

Tekijät: Hartikainen, Hanna & Hetemäki, Lauri
Sivuja: 44

Tiivistelmä

Tämän raportin tarkoituksena on esitellä ja analysoida Hollannissa 2000-luvun vaihteessa kehitettyä ja käyttöön otettua lähestymistapaa politiikan suunnittelulle ja teolle. Lähestymistavan pyrkimys on auttaa hallitsemaan toimintaympäristössä tapahtuvia rakennemuutoksia ja löytää ratkaisuja niiden tuomiin uusiin haasteisiin. Se on kehitetty yhteistyössä tutkijoiden ja politiikantekijöiden välillä vastaamaan politiikan rakenteellisiin haasteisiin. Lähestymistavan perustana ovat pitkän ja lyhyen aikavälin suunnittelun koordinointi, laaja näkökulma, innovointi eri intressiryhmien välillä, ja jatkuva pyrkimys oppimiseen sekä kehittymiseen. Se on erityisesti kehitetty tilanteisiin, joissa rakennemuutos on jo käynnistynyt. Lähestymistapa pyrkii hyödyntämään muutosta ja tavoittelee samanaikaisesti luonnonvarojen entistä kestävämpää käyttöä ja elinkeinoelämän intressien huomiion ottamista. Lähestymistapaa on sovellettu muun muassa Hollannin energiapolitiikassa.

Hollannin mallin esittely on mielenkiintoista ja ajankohtaista Suomen metsien käytön politiikan näkökulmasta. Suomen metsäalalla on käynnistynyt rakennemuutos, jonka suurimmat vaikutukset mitä ilmeisemmin ovat vasta edessäpäin. Metsäalan toimintaympäristön muutoksia, niiden vaikutuksia ja niihin varautumista onkin viimevuosina selvitetty ahkerasti. Selvästi vähemmälle huomiolle on jäänyt kysymys siitä, onko se tapa jolla politiikkaa tehdään parhain mahdollinen muuttuvassa toimintaympäristössä. Eli kun metsäalan rakenteet muuttuvat merkittävästi, onko tarvetta myös muuttaa itse politiikan tekotapaa ja prosessia?

Tämän raportin tarkoitus on osaltaan edesauttaa edellä esiin nostetun kysymyksen tarkastelua ja herättää siitä keskustelua. Raportissa kysymystä lähestytään Hollannin mallin esittelyn kautta. Raportti pohtii kysymystä: Tarjoaako tämä lähestymistapa hyödyllisiä uusia ajatuksia ja toimintamalleja Suomessa harjoitettavalle metsäalan politiikalle?

Asiasanat

rakennemuutoksen hallinta, metsäpolitiikka, hollannin malli, transition managament

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Hartikainen, Hanna & Hetemäki, Lauri. 2008. Hollannin malli (transition management) ja sen soveltuvuus metsien käytön politiikkaan. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 101. 44 s. ISBN 978-951-40-2140-4 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp101.htm.

Yhteystiedot

Lauri Hetemäki, Metsäntutkimuslaitos, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti lauri.hetemaki@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle