Metlan työraportteja 95

Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet

Tekijät: Markkola, Juha-Matti, Bergroth, Jouni, Jylhä, Paula, Kannisto, Kari, Kämäri, Hannu, Rantala, Juho & Uusitalo, Jori
Sivuja: 55

Tiivistelmä

Metsuri- ja metsäpalveluyrittäjyys on varsin uusi asia Suomessa ja siihen liittyvät ilmiöt ja tosiasiat tunnetaan vielä varsin huonosti. Tutkimusraportissa tarkastellaan metsäyrittäjyyden edistämistä ja kehittämismahdollisuuksia, liiketoimintaosaamista sekä yksilöulottuvuutta. Raportissa käsitellään varsin laajasti, mitkä tekijät vaikuttavat metsäyrityksen menestymiseen ja miten metsäyrittäjyyden liiketoimintaa voidaan kehittää. Tärkeää on myös ymmärtää, mitkä tekijät vaikuttavat metsäyrittäjän motivaatioon ryhtyä yrittäjäksi. Erikoistapauksena käsitellään lisäksi, mitä mahdollisuuksia tilaaja-tuottaja-mallin soveltaminen voisi tuoda metsäalalle.

Asiasanat

metsuriyritys, metsäpalveluyritys, liiketoimintaprosessit, tulosmittaristo, tilaaja-tuottaja-malli

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Markkola, Juha-Matti, Bergroth, Jouni, Jylhä, Paula, Kannisto, Kari, Kämäri, Hannu, Rantala, Juho & Uusitalo, Jori. 2008. Metsäyrittäjyyden monet ulottuvuudet. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 95. 55 s. ISBN 978-951-40-2128-2 (PDF), ISBN 978-951-40-2129-9 (nid.). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp095.htm.

Yhteystiedot

Jori Uusitalo, Parkanon toimintayksikkö, Kaironiementie 54, 39700 Parkano.
Sähköposti jori.uusitalo@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle