Metlan työraportteja 91

Pientalojen aluerakentamisen projektiliiketoiminta Venäjällä

Sivuja: 84

Tiivistelmä

Venäjän kansantalouden nopea kasvu, asuntojen puute ja valtiolliset edistämishankkeet ovat lisänneet maan puurakentamista. Pilottihankkeiden myötä suomalaistyylistä aluerakentamista on pyritty tuomaan tutuksi Venäjällä. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös suomalaiselle rakentamisen puutuoteteollisuuden viennille.

Venäjän markkinoilla toimiminen vaatii vahvaa osaamista muun muassa yritys- ja viranomaisyhteistyössä, maanhankinnan käytännöissä ja urakoinnissa. Maan liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti, minkä vuoksi jatkuva tiedonhankinta rakennusalan liiketoiminnan tilanteesta on olennaista. Toiminta Venäjän rakentamissektorilla vaatii volyymien kasvaessa paikallista etabloitumista maahan. Puutuoteteollisuuden investoinnit ovat toistaiseksi olleet varsin vähäisiä, mutta niiden odotetaan lisääntyvän.

Venäjän kansantalouden kehitysnäkymissä on ristiriitaisuuksia suomalaisen rakentamisen puutuoteteollisuuden vientiä ajatellen. Useat tekijät, kuten kasvava kysyntä ja länsimaisten liiketoimintakäytäntöjen omaksuminen, lisäävät suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia maassa. Esimerkiksi rakennussuunnittelussa ja -urakoinnissa sekä hirsitaloteollisuudessa on esimerkkejä menestyksekkäistä Venäjän-markkinoiden vientikonsepteista. Mahdollisuuksien vastapainona liiketoimintaympäristössä on useita riskejä, kuten logistiikan ja jakelukanavien puute sekä protektionismi.

Asiasanat

Aluerakentaminen, liiketoiminta, pientaloalueet, puurakentaminen, Venäjä

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Marttila, Juhani & Ollonqvist, Pekka. 2008. Pientalojen aluerakentamisen projektiliiketoiminta Venäjällä. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 91. 84 s. ISBN 978-951-40-2119-0 (PDF), ISBN 978-951-40-2120-6 (nid.). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp091.htm.

Yhteystiedot

Juhani Marttila, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, PL 68, 80101 JOENSUU
Sähköposti: juhani.marttila@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Joensuun toimintayksikkö
Hanke: Projektiliiketoiminta pientalojen aluerakentamisessa Venäjällä

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle