Metlan työraportteja 68

Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen loppuraportti

Tekijät: Mikkola, Nella, Pykäläinen, Jouni, Löfström, Irja, Kurttila, Mikko & Tikkanen, Jukka
Sivuja: 52

Tiivistelmä

Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen tavoitteena oli selvittää kuntien metsäsuunnittelun nykytilaa, tunnistaa sen keskeisiä kehittämistarpeita sekä tuottaa yhteistyössä kuntien ja muiden asianosaisten tahojen kanssa metsäsuunnittelun kehittämisohjelma eli nyt käsissäsi oleva ”Kuntametsien suunnittelun tiekartta”. Aineistot hankittiin toteuttamalla kyselyjä, haastatteluja ja työryhmätyöskentelyä sekä havainnoimalla meneillään olevia kuntien suunnitteluprosesseja. Kerätty aineisto oli siis pääasiassa laadullista.

Tässä hankkeen loppuraportissa esitetään tunnistettuja kehittämistarpeita yhtäältä aineistolähtöisesti ja toisaalta yleiseen metsäsuunnittelun teoriaan ja menetelmiin nojautuen. Erityisesti huomiota tulisi kiinnittää suunnitteluprosessin ensimmäiseen vaiheeseen – suunnittelutilanteen ja suunnitteluongelman määrittelyyn kunnan tarpeiden pohjalta. Kehittämistarpeiden lisäksi tässä raportissa esitetään joitakin tunnistettuja metsäsuunnittelun hyviä käytäntöjä, jotka löydettiin pääasiassa seurannassa olleista suunnitteluprosesseista. Kuntien edustajien osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin oli aktiivista, mikä osoitti että monissa kunnissa on tiedostettu olemassa olevat ongelmat ja että kunnissa on halua kehittää metsäsuunnittelua entistä paremmin tarpeita vastaavaksi.

Asiasanat

kuntametsät, metsäsuunnittelu, monitavoitteisuus, osallistaminen

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Mikkola, Nella, Pykäläinen, Jouni, Löfström, Irja, Kurttila, Mikko & Tikkanen, Jukka. 2008. Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen loppuraportti. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 68. 52 s. ISBN 978-951-40-2079-7 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp068.htm.

Yhteystiedot

Irja Löfström, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö, PL 18, 01301 Vantaa. Sähköposti: irja.lofstrom@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle