Metlan työraportteja 66

Suomen puurakennusteollisuuden markkinamahdollisuudet Venäjällä

Sivuja: 52

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa analysoidaan Venäjän puurakentamista Suomen puurakennusteollisuuden markkina- ja investointimahdollisuutena haastattelu- ja kyselytutkimusaineiston avulla. Tulosten perusteella määritetään Venäjän kehityksen vaikutukset Suomen puurakennusvientiin, Suomen puurakennusteollisuuden vahvuudet ja kehitystarpeet Venäjän markkinoilla sekä suurimman kasvupotentiaalin tuoteryhmät. Haastateltujen suomalaisten viejäyritysten yhteenlaskettu rakennustoiminnan liikevaihto vuonna 2005 oli 258 miljoonaa € ja Venäjän-viennin arvo 14,8 miljoonaa €, joten keskimäärin tuotannon arvosta Venäjälle meni 6 %. Suurin osa haastateltujen yritysten viennistä suuntautui Moskovaan ja sen lähiseudulle.

Venäjän rakennusmarkkinat ovat lisääntyneen varallisuuden vuoksi suuremmat kuin koskaan ennen. Keskeisimpiä puurakennusteollisuuden viennin kasvattamisen edellytyksiä ovat kustannusten pienentäminen (keskituloisille suunnatut ratkaisut), ostajien mieltymysten nykyistä perusteellisempi selvittäminen ja tuotteiden saatavuuden parantaminen. Kannattavia vientituoteryhmiä ovat hirsitalot, pienelementtitalot, ovet, lattiamateriaalit ja liimapuutuotteet. Viennissä kannattamattomia ja paikallisinvestointeihin kannustavia tuoteryhmiä ovat suur- ja tilaelementtitalot, kattotuolit, ikkunat ja peruslaatuiset ulkoverhoukset.

Uudisrakentamisen arvioidaan säilyvän korjausrakentamista tärkeämpänä markkinana vastaisuudessakin. Toisaalta jatkuvasti lisääntyvä korjausrakentamistarve avaa uusia markkinamahdollisuuksia. Vanhojen tasakattoisten betonikerrostalojen saneerauksessa puun käyttö on mahdollista esimerkiksi kattotuoleissa. Muita puun käyttökohteita korjausrakentamisessa ovat esimerkiksi ovet ja ikkunat sekä jossain määrin parvekkeiden ja seinien verhoukset.

Asiasanat

puurakentaminen, rakennusteollisuus, puutaloteollisuus, rakennusvienti, Venäjä

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Marttila, Juhani, Heräjärvi, Henrik, Karjalainen, Timo & Välkky, Elina. 2007. Suomen puurakennusteollisuuden markkinamahdollisuudet Venäjällä. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 66. 52 s. ISBN 978-951-40-2077-3 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp066.htm.

Yhteystiedot

Juhani Marttila, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti: juhani.marttila@metla.fi.

Muut tiedot

Yksikkö: Joensuun toimintayksikkö
Hankkeet: Puurakentamisen vaatimukset Venäjällä, Puurakentamisen yritysten menestystekijät muuttuvassa kilpailuympäristössä, Metsäsektorin kehitys Venäjällä ja vaikutukset Suomen metsäsektoriin

Hankkeen rahoittaja: Puumiesten Ammattikasvatussäätiö

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle