Metlan työraportteja 65

Asiakaslähtöisyys metsäsuunnittelun kehittämishaasteena

Tekijät: Tikkanen, Jukka, Hokajärvi, Raili, Hujala, Teppo & Lappalainen, Satu (toim.)
Sivuja: 125

Tiivistelmä

Julkaisu on MMM:n rahoittaman yhteistutkimushankkeen (310336) ”Yksityismetsien asiakaslähtöisen metsäsuunnittelun kehittävä työntutkimus” loppuraportti. Osa tutkimuksista liittyy myös Suomen akatemian hankkeeseen 210417 ”Adaptiivinen päätösanalyysi metsien käytön suunnittelussa.”

Yksityismetsiin rakennetaan parhaillaan uutta suunnittelujärjestelmää, jonka on määrä olla nykyistä asiakaslähtöisempi. Tutkimushankkeen tavoitteena oli tunnistaa sekä eritellä metsäsuunnittelun kehitystyön haasteita ja esittää perusteltuja näkemyksiä metsäsuunnitteluun liittyvän asiakaslähtöisyyden olemuksesta.

Julkaisussa kuvataan ensin tarkemmin kehittävän työntutkimuksen lähestymistapaa ja sovelletaan sitä esittämällä yksityismetsienmetsäsuunnittelun kehityspolku ja piirtämällä kuva metsäsuunnittelusta metsäsuunnittelijoiden näkökulmasta. Seuraavaksi esitetään erilaisia pohdintoja siitä, millaista entistä asiakaslähtöisempi metsäsuunnittelu voisi olla, tällöin tarkastellaan seuraavia kysymyksiä: mitä asioita suunnittelun tulee ottaa huomioon ollakseen asiakaslähtöistä sekä miten suunnittelijan ja omistajan välinen vuorovaikutus kannattaa perimmiltään organisoida? Millaista on aidosti monitavoitteinen suunnittelu? Millaista on suunnittelu, joka lisää maanomistajien kykyä tehdä metsätaloudellisia päätöksiä omatoimisesti, ts. voimaannuttaa heitä? Kannattaako maanomistajan maksaa suunnittelupalvelusta? Miten maanomistajien toiveet ja muut tekijät voidaan ottaa huomioon suunniteltaessa maastotiedon keruuta? Lisäksi esitetään kolmen suunnittelupalveluita tuottavan organisaation näkemys tulevan asiakaslähtöisen suunnittelun olemuksesta. Lopuksi esitetään tutkimustuloksiin perustuvia ajatuksia uudesta metsäsuunnittelun toimintatavasta.

Julkaisun keskeinen johtopäätös liittyy julkisen informaatiopalvelun ja yksityisen päätöstukipalvelun täsmentämiseen. Julkaisussa esitetäänkin sekä yhteiskunnan varoin tuotetun alueellisen metsäinformaatiopalvelun että metsänomistajalähtöinen päätöstukipalvelun visiot. Jälkimmäistä konkretisoidaan mallintamalla omistajalähtöistä ja sopeutuvaa päätöstukipalvelua yksityismetsiä varten. Julkaisun toivotaan palvelevan ”uuden sukupolven metsäsuunnittelujärjestelmän” tarvetilan hahmottumista sekä uuden toimintatavan etsimistä.

Asiasanat

metsäpolitiikka, yksityismetsät, metsäpalvelut, päätöstuki, neuvonta

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Tikkanen, Jukka, Hokajärvi, Raili, Hujala, Teppo & Lappalainen, Satu (toim.). 2007. Asiakaslähtöisyys metsäsuunnittelun kehittämishaasteena. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 65. 125 s. ISBN 978-951-40-2075-9 (PDF), ISBN 978-951-40-2076-6 (nid.). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp065.htm.

Yhteystiedot

Jukka Tikkanen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö, 90650 Oulu. Sähköposti: jukka.tikkanen@oamk.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle