Metlan työraportteja 62

Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä – Tutkimushankkeen loppuraportti

Tekijät: Karjalainen, Timo, Ollonqvist, Pekka, Saastamoinen, Olli & Viitanen, Jari (toim.)
Sivuja: 110

Tiivistelmä

Luoteis-Venäjän metsäsektorin kehitystä sekä sen suoria ja epäsuoria vaikutuksia Suomen metsäsektoriin tutkittiin vuosina 2004–2007 tutkimuskonsortiossa Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä. Konsortioon kuului neljä osahanketta, joiden päätulokset ja johtopäätökset on koottu tiivistettynä tähän raporttiin. Liitteistä löytyy lisätietoa mm. hankkeeseen osallistuneista ja tehdyistä julkaisuista.

Hankkeessa tutkittiin muun muassa Luoteis-Venäjän metsäpolitiikkaa ja -ohjelmia, metsien käsittelyn, metsänhoidon ja puunhankinnan kehittymistä, sekä metsävarojen kehitystä ja saavutettavuutta. Lisäksi hankkeessa tutkittiin venäläisen raakapuun ja sahatavaran ulkomaankaupan kehitystä, puutuotealan kilpailua, liiketoimintakulttuuria sekä investointeihin liittyviä institutionaalisia tekijöitä Venäjällä. Hankkeessa selvitettiin myös Venäjän ilmoittamien raakapuun vientitullien korottamisen suoria ja epäsuoria laskennallisia vaikutuksia Itä-Suomen ja Karjalan tasavallan metsäsektoreiden työllisyyteen ja tuotantoon sekä alueiden arvonlisäykseen.

Asiasanat

Luoteis-Venäjä, metsäpolitiikka, metsäohjelmat, metsänhoito, puunkorjuu, raakapuun ja sahatavaran ulkomaankauppa, investoinnit, tulo- ja työllisyysvaikutukset

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Karjalainen, Timo, Ollonqvist, Pekka, Saastamoinen, Olli & Viitanen, Jari (toim.). 2007. Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä – Tutkimushankkeen loppuraportti. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 62. 110 s. ISBN 978-951-40-2071-1 (PDF), ISBN 978-951-40-2072-8 (nid.). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp062.htm.

Yhteystiedot

Timo Karjalainen, Metsäntutkimuslaitos, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti
timo.karjalainen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle