Metlan työraportteja 54

Venäjän puurakentamisen nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet – kirjallisuuskatsaus

Tekijät: Marttila, Juhani
Sivuja: 26

Tiivistelmä

Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan Venäjän puurakentamisen nykytilaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia rakennustilastojen ja normiston pohjalta. Venäjän rakentaminen on vilkastunut 1990-luvun taantuman jälkeen merkittävästi, ja asunnot ovat kooltaan entistä suurempia. Valtaosa rakennushankkeista on keskittynyt maan länsiosiin suurten asutuskeskusten läheisyyteen. Puun käytön ja pientalo-rakentamisen asema on kuitenkin edelleen varsin vähäinen, mutta venäläisten kiinnostus pientaloasumista kohtaan on kasvanut. Sekä korjaus- että uudisrakentamistarvetta lisää vanhan asuntokannan huonokuntoisuus. Rakentamista pyritään edistämään valtiollisilla hankkeilla, joiden yhtenä osa-alueena on puun rakennuskäytön edistäminen.

Venäjän epäselvä maanomistus- ja kaavoitusjärjestelmä on esteenä pientalorakentamisen yleistymiselle. Uusien rakennustuotteiden standardointi- ja sertifiointijärjestelmä on etenkin uusien tuontituotteiden kannalta ongelmallinen. Puun paloturvallisuutta pidetään huonona, mutta toisaalta eristävyys ja ympäristöarvostukset tuovat puulle kilpailuetuja. Etenkin varakkaat puutalojen ostajat suosivat yksilöllisiä rakennusratkaisuja.

Asiasanat

puurakentaminen, rakennustuotanto, rakentamismääräykset, Venäjä

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Marttila, Juhani. 2007. Venäjän puurakentamisen nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet – kirjallisuuskatsaus. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 54. 26 s. ISBN 978-951-40-2047-6 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp054.htm.

Yhteystiedot

Juhani Marttila, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti: juhani.marttila@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Joensuun toimintayksikkö
Hanke: Puurakentamisen vaatimukset Venäjällä

Hankkeen rahoittaja: Puumiesten Ammattikasvatussäätiö

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle