Metlan työraportteja 49

Puutuoteteollisuuden tulevaisuus ja puurakentamisen mahdollisuudet

Tekijät: Hänninen, Riitta, Toppinen, Anne, Verkasalo, Erkki, Ollonqvist, Pekka, Rimmler, Thomas, Enroth, Raija-Riitta & Toivonen, Ritva
Sivuja: 55

Tiivistelmä

Suomen puutuoteteollisuuteen vaikuttavat seuraavan kymmenen vuoden aikana monet toimintaympäristön muutokset, jotka tuovat haasteita alan kehittämiselle. Keskeisellä markkina-alueella Länsi-Euroopassa sahatavaran kysynnän kasvu jää muuta maailmaa hitaammaksi. Suomessa markkinat ovat rajalliset ja sahatavaran kysynnän kasvu hidastunee nykyisestä. Viime vuosien voimakas kasvu on perustunut pitkälti omakotirakentamiseen, jossa puu on suosituin runko- ja ulkoverhousmateriaali. Myös tulevaisuudessa puunkäytön kasvu voi perustua lähinnä omakotirakentamisen kasvuun.

Kansainvälistyminen on lisännyt kilpailua sekä lopputuote- että raaka-ainemarkkinoilla, eikä kannattavuuden kohottamiseen kotimaassa ole enää juuri mahdollisuuksia yksikkökustannuksia alentamalla. Suomalaisyritysten sahatavaran tuotannon uusinvestoinnit ovatkin 1990-luvun jälkeen suuntautuneet alemman kustannustason maihin, Baltiaan ja Venäjälle. Nykyrakenteiden kehittämisen skenaariossa kotimaan sahatavaran tuotannon arvioidaankin asettuvan nykyistä tasoa alemmaksi vuoteen 2015 mennessä.

Puutuoteteollisuudessa on kuitenkin vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Rakenteellisilla muutoksilla sekä aktiivisilla toimenpiteillä voidaan nostaa sahateollisuuden arvonlisää ja puutuoteteollisuuden työllisyyttä, vaikka perussahaamisen määrä ei juuri nykyisestä kasvaisikaan. Tulevaisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä ovat uudet tuote- ja liiketoimintainnovaatiot, puun käytön edistämistoimien jatkaminen, puun hankinnan kehittäminen, uudet markkina-alueet, bioenergia sekä puun ympäristöetujen hyödyntäminen markkinoinnissa. Alan kehittämisen painopistettä on tarvetta siirtää nykyisenlaisesta perussahatavaran tuotannosta yhä enemmän sahatavaran jatkojalosteisiin, komponentteihin, tee-se-itse -tuotteisiin, ja rakentamisen ja sisustamisen tuotejärjestelmiin.

Raportissa esitetyt puutuoteteollisuuden tulevaisuutta ja puun käyttöä rakentamisessa koskevat artikkelit ovat Metlan työraportteja 26 -julkaisuun (http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp 026.htm) liittyviä taustaraportteja, joita on täydennetty julkaisun ilmestymisen jälkeen.

Asiasanat

metsäpolitiikka, ennusteet, kysyntä, vientimarkkinat, tuotanto, sahateollisuus, rakennuspuusepänteollisuus, puurakentaminen, liiketoimintamallit, asiakasrakenne

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Hänninen, Riitta, Toppinen, Anne, Verkasalo, Erkki, Ollonqvist, Pekka, Rimmler, Thomas, Enroth, Raija-Riitta & Toivonen, Ritva. 2007. Puutuoteteollisuuden tulevaisuus ja puurakentamisen mahdollisuudet. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 49. 55 s. ISBN 978-951-40-2039-1 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp049.htm.

Yhteystiedot

Riitta Hänninen, Metsäntutkimuslaitos, Vantaan toimintayksikkö, Helsingin toimipaikka, Unioninkatu 40 A, Helsinki. Sähköposti riitta.hanninen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle