Metlan työraportteja 47

Poliittinen hirvi – yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet

Tekijät: Härkönen, Sauli & Hiedanpää, Juha (toim.)
Sivuja: 66

Tiivistelmä

Hirvi ja siihen liittyvät moninaiset kysymykset kiinnostavat suurta joukkoa kansalaisia ja sidosryhmiä. Tämä on näkynyt erityisesti viime vuosina vilkkaana yhteiskunnallisena keskusteluna, jonka pontimena ovat olleet hirvikannan koko ja hirvien aiheuttamat liikenne- ja metsävahingot. Osittain kärkeväksikin yltynyt keskustelu sekä intressiperustainen ja konfliktihakuinen ongelmanasettelu ovat kuitenkin avanneet luonnontieteellisen hirvitutkimuksen rinnalle yhä enemmän kysyntää myös yhteiskuntatieteelliselle tutkimukselle.

Hirveä koskevaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta on tehty omana hankkeenaan Metsäntutkimuslaitoksessa (Metla) vuodesta 2001 alkaen. Tällä hetkellä Metlan yhteiskuntatieteelliseen hirvitutkimukseen satsataan laajassa tutkimushankkeessa (Hirvieläinten yhteiskunnalliset ja metsätaloudelliset vaikutukset alueittain), joka käynnistettiin vuonna 2006 ja joka jatkuu vuoden 2010 loppuun saakka. Vastaavasti Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on kehittänyt viime vuosina Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimuksen yksikköään. Osana painopistealueiden uudelleen suuntaamista yksikössä on valmisteltu Luonnonvarat ja yhteiskuntatutkimusohjelmaa, johon kootaan yhteen riista-, kala- ja porotalouden yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Ohjelmassa panostetaan myös sosioekonomiseen hirvitutkimukseen. Lisäksi useassa yliopistossa on ollut hirveä koskevia lyhytaikaisia biologisia tutkimushankkeita.

Metlan Joensuun toimintayksikön ja RKTL:n Joensuun riistan- ja kalantutkimuksen yhdessä järjestämän työpajan aiheena oli Poliittinen hirvi – yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet. Työpajassa esiteltiin käynnissä olevia yhteiskuntatieteellisiä hirvitutkimushankkeita, kartoitettiin uusia tutkimustarpeita sekä kutsuttiin yhteistyöhön uusia tutkijoita, laitoksia ja organisaatioita.

Ennusmerkkien mukaan tutkimusrahoitusta kohdennetaan tulevaisuudessa uudella tavalla ja lisäksi niin sanotun kilpaillun rahoituksen osuus kasvaa. Tässä suhteessa sektoritutkimuslaitokset ja yliopistotutkimus voivat tehdä hedelmällistä yhteistyötä myös yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen aihealueella. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on käynnistämässä kansallisen hirvitalousstrategian valmistelua. Strategian arvioidaan valmistuvan vuonna 2012. Valmisteluprosessi edellyttää tieteidenvälistä ja vuorovaikutteista tiedontuotantoa hirvikannan säätelyn tavoitteista ja keinoista, hirven tuottamista hyödyistä ja haitoista sekä suunnitteilla olevan hirvipolitiikan toimivuudesta ja hyväksyttävyydestä.

Julkaisuun on koostettu Polvijärven Huhmarissa 13.3.2007 pidettyjen esitelmien ja niiden pohjalta tehtyjen keskusteluavausten abstraktit sekä 13.–14.3.2007 käytyjen työpajakeskustelujen tiivistetyt tulokset.

Asiasanat

hirvi, hirvieläimet, hirvipolitiikka, hirvivahingot, yhteiskuntatieteellinen tutkimus, ekosysteemipalvelut, ekosysteemilähestymistapa, hirvikannan säätely, hirvenmetsästys, riistatalous

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Härkönen, Sauli & Hiedanpää, Juha (toim.). 2007. Poliittinen hirvi – yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 47. 66 s. ISBN 978-951-40-2037-7 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp047.htm.

Yhteystiedot

Sauli Härkönen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun toimintayksikkö, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti sauli.harkonen@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Vantaan toimintayksikkö
Hanke: Hirvieläinten yhteiskunnalliset ja metsätaloudelliset vaikutukset alueittain

Julkaisu koostettu yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa.

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle