Metlan työraportteja 44

Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit – taustaselvitys

Tekijät: Huhtala, Maija, Hytönen, Marjatta, Sievänen, Tuija & Wallenius, Pauli
Sivuja: 87

Tiivistelmä

Tämä raportti on taustaselvitys Kansallisen metsäohjelman (KMO) ja alueellisten metsäohjelmien seurantatyölle. Tavoitteena oli kartoittaa ja tunnistaa mittareita, joiden avulla sosiaalista kestävyyttä voidaan mitata ja seurata vuosittain tai sitä pidemmillä ajanjaksoilla niin valtakunnallisella kuin alueellisellakin tasolla. Raportissa on koottu tietoa siitä, millaisia sosiaalisen kestävyyden mittareita on ehdotettu tai jo käytössä metsäsektorilla kotimaassa ja muualla maailmassa. Sosiaalisen kestävyyden käsite rajataan kattamaan työllisyyteen, metsien virkistyskäyttöön, kansalaisten osallistumiseen ja kulttuurisiin seikkoihin liittyvät ulottuvuudet.

Lisäksi tarkastellaan toimenpide-, kuten tutkimus- ja koulutusmäärämittareita, joiden avulla voidaan kuvata niin metsäalan yleistä arvostusta kuin sosiaalisen kestävyyden eri osatekijöidenkin merkitystä yhteiskunnassa. Kootun materiaalin perusteella valittiin joukko useimmiten käytettyjä ja Suomen oloihin sopivia ‘mittariaiheita’ suositeltaviksi kehittämiskohteiksi. Useimpien ‘mittariehdokkaiden’ kohdalla todetaan, että niistä on olemassa olevaa seurantatietoa heikosti tai ei ollenkaan saatavilla nykyisistä tilastoista ja tietokannoista.

Tämä selvitys on tehty Metsäntutkimuslaitoksessa maa- ja metsätalousministeriön metsäosaston aloitteesta.

Asiasanat

sosiaalinen kestävyys, metsäsektori, kriteeri, indikaattori, mittari

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Huhtala, Maija, Hytönen, Marjatta, Sievänen, Tuija & Wallenius, Pauli. 2007. Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit – taustaselvitys. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 44. 87 s. ISBN 978-951-40-2030-8 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp044.htm.

Yhteystiedot

Tuija Sievänen, Metsäntutkimuslaitos, Unioninkatu 40 A, 00170 Helsinki. Sähköposti tuija.sievanen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle