Metlan työraportteja 2007

 

66
Marttila, Juhani, Heräjärvi, Henrik, Karjalainen, Timo & Välkky, Elina
Suomen puurakennusteollisuuden markkinamahdollisuudet Venäjällä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp066.htm
65
Tikkanen, Jukka, Hokajärvi, Raili, Hujala, Teppo & Lappalainen, Satu (toim.)
Asiakaslähtöisyys metsäsuunnittelun kehittämishaasteena
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp065.htm
64
Ilavský, Ján, Goltsev, Vadim, Karjalainen, Timo, Gerasimov, Yuri & Tahvanainen, Timo
Energy Wood Potential, Supply Systems and Costs in Tihvin and Boksitogorsk Districts of the Leningrad Region
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp064.htm
63
Gerasimov, Yuri & Karjalainen, Timo
Market for forest machinery producers in the Leningrad region
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp063.htm
62
Karjalainen, Timo, Ollonqvist, Pekka, Saastamoinen, Olli & Viitanen, Jari (toim.)
Kohti edistyvää metsäsektoria Luoteis-Venäjällä – Tutkimushankkeen loppuraportti
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp062.htm
61
Selby, Ashley, Sievänen, Tuija, Neuvonen, Marjo, Petäjistö, Leena, Pouta, Eija & Puustinen, Jenni
Kansallispuistoverkoston matkailullinen luokittelu
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp061.htm
60
Tahvonen, Olli
Optimal choice between even- and uneven-aged forest management systems
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp060.htm
59
Ilavský, Ján, Laitila, Juha, Tahvanainen, Timo, Tućek, Ján, Koreň, Milan, Pápaj, Vladimír, Žiaková, Mária, Bavlšík, Ján & Jankovský, Julius
Factors influencing availability of biomass resources and efficiency of its procurement for energy generation. A regional study for the Banská Bystrica Region, Slovakia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp059.htm
58
Kumela, Hanna, Koskela, Terhi, Syrjänen, Kimmo & Horne, Paula
Monimuotoisuuden turvaaminen ja organisaatioiden välinen yhteistyö – METSOn verkkokysely metsäkeskuksille, alueellisille ympäristökeskuksille ja metsänhoitoyhdistyksille
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp058.htm
57
Hänninen, Harri & Kurttila, Mikko
Metsäluonnon monimuotoisuusneuvonnan vaikuttavuus ja kehittämistarpeet
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp057.htm
56
Gerasimov, Yuri, Markovsky, Alexander, Il’ina, Olga & Dobrynin, Denis
The analysis of wood harvesting restrictions in conservation areas and old-growth forests of the Arkhangelsk oblast
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp056.htm
55
Tuuri, Aleksi & Hannelius, Simo
Metsähallituksen metsätilakaupat luonnonsuojelua ja metsätaloutta varten 2004 ja 2005
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp055.htm
54
Marttila, Juhani
Venäjän puurakentamisen nykytila ja tulevaisuuden mahdollisuudet – kirjallisuuskatsaus
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp054.htm
53
Repola, Jaakko, Ojansuu, Risto & Kukkola, Mikko
Biomass functions for Scots pine, Norway spruce and birch in Finland
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp053.htm
52
Tyrväinen, Liisa & Tuulentie, Seija (toim.)
Luontomatkailu, metsät ja hyvinvointi
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp052.htm
51
Ollonqvist, Pekka, Heikkinen, Annamari, Laukkanen, Arja & Aarnio, Jukka
Oppiminen ja osaamisen kehitys metsien ja soiden ennallistamisessa – kokemukset investoinneista Metsähallituksen suojelualueilla
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp051.htm
50
Varmola, Martti, Valkonen, Sauli & Tapaninen, Sirkka (toim.)
MITMIOMBO – Management of Indigenous Tree Species for Ecosystem Restoration and Wood Production in Semi-Arid Miombo Woodlands in Eastern Africa. Proceedings of the First MITMIOMBO Project Workshop held in Morogoro, Tanzania, 6th–12th February 2007
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp050.htm
49
Hänninen, Riitta, Toppinen, Anne, Verkasalo, Erkki, Ollonqvist, Pekka, Rimmler, Thomas, Enroth, Raija-Riitta & Toivonen, Ritva
Puutuoteteollisuuden tulevaisuus ja puurakentamisen mahdollisuudet
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp049.htm
48
Väätäinen, Kari, Liiri, Harri, Asikainen, Antti, Sikanen, Lauri, Jylhä, Paula, Rieppo, Kaarlo, Nuutinen, Yrjö & Ala-Fossi, Antti
Korjureiden ja korjuuketjun simulointi ainespuun korjuussa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp048.htm
47
Härkönen, Sauli & Hiedanpää, Juha (toim.)
Poliittinen hirvi – yhteiskuntatieteellisen hirvitutkimuksen haasteet
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp047.htm
46
Laitila, Juha, Ala-Fossi, Antti, Vartiamäki, Tomi, Ranta, Tapio & Asikainen, Antti
Kantojen noston ja metsäkuljetuksen tuottavuus
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp046.htm
45
Merilä, Päivi, Kilponen, Tuire & Derome, John (toim.)
Forest condition monitoring in Finland – National report 2002–2005
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp045.htm
44
Huhtala, Maija, Hytönen, Marjatta, Sievänen, Tuija & Wallenius, Pauli
Metsäsektorin sosiaalisen kestävyyden mittarit – taustaselvitys
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp044.htm
43
Heikkilä, Jani
Turvemaiden puun kasvatus ja korjuu – nykytila ja kehittämistarpeet
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp043.htm
42
Lauhanen, Risto & Laurila, Jussi
Bioenergian tuotannon haasteet ja tutkimustarpeet
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp042.htm
41
Toppinen, A., Toivonen, R., Järvinen, E., Goltsev, V., Tatti, N. & Mutanen, A.
Business environment and strategies of wood industry companies in Leningrad and Vologda regions – results from a pilot study
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp041.htm
 
Metla   27.11.2013 16:23 Metla : Julkaisut : Metlan työraportteja    Palaute Metlan etusivulle