Metlan työraportteja 23

Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun

Tekijät: Harstela, Pertti, Helenius, Pekka, Rantala, Juho, Kanninen, Kaija & Kiljunen, Nuutti
Sivuja: 56

Tiivistelmä

Metlan Suonenjoen yksikössä vuosina 2003–2005 toteutetun hankkeen tavoitteena oli kehittää metsäpalveluun uusia tehokkaita toimintamalleja. Toimintamallit ideoitiin aikaisempien tutkimustulosten ja valtakunnallisen, metsänhoitoyhdistysten toiminnanjohtajille suunnatun kehittämisseminaarin pohjalta. Toimintamallien vaikutusta metsänhoitotöiden kustannuksiin, palvelujen kysyntään, toimihenkilöiden ajankäyttöön ja työssä jaksamiseen seurattiin sitten tapaustutkimuksena kolmessa pohjoissavolaisessa ja yhdessä eteläsuomalaisessa metsänhoitoyhdistyksessä. Keskeisiä hankkeessa testattuja toimintamalleja olivat taimijakelun ja istutustyön uudelleenorganisointi, metsänhoitotöiden omavalvonta, metsänuudistamisen laatutakuu, taimikonhoitopalvelun markkinointi, laikkumätästys kuusen istutusalojen muokkauksessa ja organisaation sisäinen tiedonkulku. Etenkin suurissa organisaatioissa toimintamallien käyttöönotto vie paljon aikaa ja näin ollen niiden hyödyt voivat realisoitua hitaasti. Ne mallit, joiden vaikuttavuutta voitiin selkeästi mitata, paransivat kuitenkin metsäpalvelun kustannustehokkuutta ja laatua jo heti ensimmäisenä käyttöönottovuonna. Ne yhdistykset ja toimihenkilöt, jotka ehtivät hankkeen aikana käyttää uusia malleja pisimpään, ylsivät parhaaseen tulokseen. Osa hankkeessa testatuista toimintamalleista voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön itsenäisinä kokonaisuuksina metsäpalvelujen tuottajan toiminnassa. Osa toimintamalleista taas tukee toisiaan, jolloin suurin hyöty saadaan käyttämällä samanaikaisesti useaa eri mallia.

Asiasanat

metsäpalvelu, kustannustehokkuus, laatu, logistiikka, markkinointi, toimintakulttuuri

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Harstela, Pertti, Helenius, Pekka, Rantala, Juho, Kanninen, Kaija & Kiljunen, Nuutti. 2006. Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 23. 56 s. ISBN -13: 978-951-40-1995-1 (PDF), ISBN -10: 951-40-1995-4 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp023.htm.

Yhteystiedot

Pertti Harstela, Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen yksikkö, Juntintie 154, 77600 Suonenjoki. Sähköposti pertti.harstela@metla.fi

Muut tiedot

Yksikkö: Suonenjoen toimintayksikkö
Hankkeet: Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsäpalveluun, Viljelymetsätalouden teknologia, organisointi ja logistiikka

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle