Metlan työraportteja 2006

 

40
Varjo, Jari, Henttonen, Helena, Lappi, Juha, Heikkonen, Jukka & Juujärvi, Jouni
Digital horizontal tree measurements for forest inventory
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp040.htm
39
Nieminen, Anu
Metsäsertifioinnin ekotehokkuus
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp039.htm
38
Nuutinen, Tuula, Kärkkäinen, Leena & Kettunen, Leena (toim.)
Forest planning in private forests in Finland, Iceland, Norway, Scotland and Sweden. Proceedings of ELAV seminar, 23-24 March 2006, Koli, Finland
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp038.htm
37
Gerasimov, Yuri, Goltsev, Vadim, Ilavský, Ján, Tahvanainen, Timo & Karjalainen, Timo
Assessment of energy wood resources in the Leningrad region
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp037.htm
36
Grekin, Mika
Nordic Scots pine vs. selected competing species and non-wood substitute materials in mechanical wood products. Literature survey
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp036.htm
35
Huhtala, Maija
Pallas-Ounastunturin kansallispuiston kävijöiden rahankäyttö ja sen paikallistaloudelliset vaikutukset
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp035.htm
34
Jylhä, Paula, Väätäinen, Kari, Rieppo, Kaarlo & Asikainen, Antti
Aines- ja energiapuun hakkuu ja lähikuljetus korjureilla. Kirjallisuuskatsaus
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp034.htm
33
Uusitalo, Marja, Sarala, Pertti & Tuulentie, Seija (toim.)
Elävä matkailumaisema – Ounasselän tunturiseudun sekä Ylläksen ja Levin maisemaselvitys
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp033.htm
32
Holopainen, Päivi, Ollonqvist, Pekka & Viitanen, Jari
Factors affecting investments in Northwest Russian forest sector and industry
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp032.htm
31
Heräjärvi, Henrik, Junkkonen, Reijo, Koivunen, Hannu, Metros, Juha, Piira, Teppo & Verkasalo, Erkki
Metsä- ja hybridihaapa sahatavaran ja jatkojalosteiden raaka-aineena
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp031.htm
30
Karvinen, Sari, Välkky, Elina, Torniainen, Tatu & Gerasimov, Yuri
Northwest Russian Forestry in a Nutshell
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp030.htm
29
Hänninen, Riitta, Mutanen, Antti & Toppinen, Anne
Puun tarjonta Suomessa – aluetason ekonometrinen tarkastelu 1983–2004
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp029.htm
28
Mattila, Eero
Porojen talvilaitumien kunto Ylä-Lapin paliskunnissa vuonna 2004
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp028.htm
27
Mattila, Eero
Porojen talvilaitumien kunto poronhoitoalueen etelä- ja keskiosien merkkipiireissä 2002–2004 ja kehitys 1970-luvun puolivälistä alkaen
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp027.htm
26
Hetemäki, Lauri, Harstela, Pertti, Hynynen, Jari, Ilvesniemi, Hannu & Uusivuori, Jussi (toim.)
Suomen metsiin perustuva hyvinvointi 2015. Katsaus Suomen metsäalan kehitykseen ja tulevaisuuden vaihtoehtoihin
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp026.htm
25
Nikula, Ari & Varmola, Martti (toim.)
Ilmastonmuutos Lapissa – näkyvätkö muutokset – sopeutuuko luonto?
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp025.htm
24
Ilavský, Ján
15 years of economies in transition: Lessons learned and challenges ahead for the forestry sector. A contribution to the work of the UNECE Timber Committee and the FAO European Forestry Commission
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp024.htm
23
Harstela, Pertti, Helenius, Pekka, Rantala, Juho, Kanninen, Kaija & Kiljunen, Nuutti
Tehokkaan toimintakonseptin kehittäminen metsänhoitopalveluun
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp023.htm
22
Gerasimov, Yuri, Markovsky, Alexander, Markovskaya, Natalia & Lapshin, Petr
The analysis of wood harvesting restrictions in conservation areas and old-growth forests of the Republic of Karelia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp022.htm
21
Kakkuri, Eero
Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsät ja luonnonsuojelualueet 1922–2005
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2006/mwp021.htm
 
Metla   27.11.2013 16:23 Metla : Julkaisut : Metlan työraportteja    Palaute Metlan etusivulle