Metlan työraportteja 20

Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä

Tekijät: Tuulentie, Seija & Saarinen, Jarkko (toim.)
Sivuja: 131

Tiivistelmä

Rokualla keväällä 2005 järjestetyssä luontomatkailusymposiumissa tarkasteltiin kestävyyttä matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä. Tämän julkaisu pohjautuu symposiumissa pidettyihin alustuksiin, jotka käsittelivät kestävyyden eri ulottuvuuksia. Ekologista kestävyyttä pidetään usein vahvimpana ja tärkeimpänä kestävän kehityksen tukipilarina, mutta tämän kirjan artikkeleissa nostetaan vahvasti esiin myös taloudellisen ja sosiokulttuurisen kestävyyden kysymyksiä. Myös matkailun luontopohja tulee laajasti esiin, sillä kahdessa tämän teoksen artikkelissa käsitellään geologian suhdetta luontomatkailuun.

Sekä symposiumi että julkaisu toimivat myös kahden EU Life Ympäristö -hankkeen kohtauspaikkana. Rokua EU Life Ympäristö -hankkeessa on tarkastelu vuosina 2002–2005 matkailun ekologiseen kestävyyteen liittyviä kysymyksiä ja hankkeen tuloksena tietous luontoon perustuvan matkailun ekologisista vaikutuksista ja niiden hallintakeinoista on lisääntynyt. Lapin matkailukeskusten suunnittelu ja sen kestävyyden haasteet ovat kohteena vuonna 2004 alkaneessa EU Life Ympäristö hankkeessa ”Matkailualueet maisemalaboratorioina: työvälineitä kestävän matkailun kehittämiseen”. Siinä pyritään selvittämään erityisesti Levin ja Ylläksen matkailukeskusten maisemaan ja ympäristöön vaikuttavia tekijöitä. Molempien Life-hankkeiden tuottamaa tietoa ja esiinnostamia hyviä käytäntöjä on tarkoitus esitellä jatkossa Pohjois-Suomen matkailukeskuksissa, ja tietoa pyritään jakamaan myös muihin luontomatkailun kannalta keskeisiin keskuksiin EU:n alueella.

Asiasanat

kestävä kehitys, luontomatkailu, sosiokulttuurinen kestävyys, taloudellinen kestävyys, ekologinen kestävyys, EU Life Ympäristö, geomatkailu

Ladattavat tiedostot

Esipuhe (pdf, koko 157 kb)
Seija Tuulentie & Jarkko Saarinen
Matkailijoiden käsitys matkailun asemasta kansallispuistoissa (pdf, koko 184 kb)
Riikka Puhakka
Paikallisväestö, luonnonsuojelu ja matkailu Koillismaalla (pdf, koko 1256 kb)
Anne Törn, Anne Tolvanen & Pirkko Siikamäki
Paikallisten osallisuus kestävän matkailun suunnittelussa – esimerkkinä Inari (pdf, koko 108 kb)
Seija Tuulentie
Virkistyskalastajien harrastajaprofiilit (pdf, koko 201 kb)
Marjo Neuvonen, Tuija Sievänen & Eija Pouta
Rokuan matkailijat ja luontomatkailun motiivit (pdf, koko 170 kb)
Marja Elina Jaronen
Matkailijoiden maisemamielikuvat matkailualueiden kehittämisessä (pdf, koko 1201 kb)
Marja Uusitalo & Outi Rantala
Perinteisten purjealusten matkailukäyttö metsätalouden näkökulmasta (pdf, koko 147 kb)
Marjatta Hytönen
Luonnon virkistyskäytöstä johtuva maaston kuluminen – esimerkkialueena Rokua (pdf, koko 219 kb)
Satu Aho
Äänimaisema luontomatkailukohteiden suunnittelussa ja kehittämisessä (pdf, koko 114 kb)
Anne Savola
Geologiset tekijät matkailukeskusten kestävän kehityksen suunnittelussa (pdf, koko 1788 kb)
Ulpu Väisänen, Peter Johansson, Kristina Lehtinen, Raija Pietilä, Jukka Räisänen & Pertti Sarala
Geomatkailun uudet mahdollisuudet kansallispuistoissa (pdf, koko 1721 kb)
Peter Johansson, Maija Haavisto-Hyvärinen & Timo Huttunen
Kestävän matkailun edistäminen: LANDSCAPE LAB -hankkeen sisältö ja tavoitteet (pdf, koko 95 kb)
Jukka Jokimäki ja Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki
Luontomatkailun kehittäminen ja tutkimus Suomessa (pdf, koko 118 kb)
Jarkko Saarinen
Kirjoittajien yhteystiedot (pdf, koko 78 kb)

Bibliografiset tiedot

Tuulentie, Seija & Saarinen, Jarkko (toim.). 2005. Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 20. 131 s. ISBN 951-40-1990-3 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp020.htm.

Yhteystiedot

Seija Tuulentie, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemen toimintayksikkö, PL 16, 96301 Rovaniemi. Sähköposti seija.tuulentie@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle