Metlan työraportteja 17

Suomalainen pajubibliografia – Finnish bibliography on willow

Sivuja: 39

Tiivistelmä

Metlan Kannuksen tutkimusasemalla koottiin ja julkaistiin suomalainen pajukirjallisuus aivan 1980-luvun lopussa (Heino 1989). Peruskriteerinä bibliografiaa koottaessa on tälläkin kerralla ollut se, että ainakin yhden kirjoittajan tulee olla suomalainen. Heinon kokoaman bibliografian tietoja on täydennetty, mutta toisaalta sarjoihin kuulumattomat monisteet on nyt jätetty pois. Pajuja käsitteleviä monisteita on Metlan Kannuksen tutkimusaseman kirjastossa; esimerkiksi Puu energiaraaka-aineena -projektissa (PERA-projekti) 1980-luvulla julkaistuja monistekirjoituksia. Aikakauslehtiartikkeleita samoin kuin akateemisia ja muitakin opinnäytetöitä on luetteloon pyritty sisällyttämään. Sen sijaan sanomalehtiartikkeleita ei ole nytkään otettu mukaan. Kaiken kaikkiaan bibliografiassa on yhteensä 567 kirjallisuusviitettä.

Asiasanat

pajut, bibliografiat

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Heino, Esa & Hytönen, Jyrki. 2005. Suomalainen pajubibliografia – Finnish bibliography on willow. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 17. 39 s. ISBN 951-40-1975-X (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp017.htm.

Yhteystiedot

Esa Heino, Metla, Kannuksen tutkimusasema, PL 44, 69101 Kannus. Sähköposti esa.heino@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle