Metlan työraportteja 15

MELA2005 ja nettisovellukset

Tekijät: Nuutinen, Tuula & Kettunen, Leena (toim.)
Sivuja: 65

Tiivistelmä

Järjestyksessä viides MELA-käyttäjäpäivä järjestettiin Joensuussa 7.9.2005. Tilaisuudessa julkistettiin MELA-ohjelmiston MELA2005-versio ja NettiMELA-sovellus. Molemmat tuotteet perustuvat Metlan Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelman (MTS, 1999-2005) tutkimus- ja kehitystyöhön, joka on suunnattu ns. uuden sukupolven suunnittelujärjestelmän kehittämiseen. Tähän työraporttiin on koottu MELA-käyttäjäpäivillä pidetyt esitelmät. Tilaisuuden aluksi Tuula Nuutinen esitteli MELA-julkistusversiot sekä Demo- ja NettiMELA-sovellukset. DemoMELA on lähinnä opetus- ja esittelykäyttöön tehty Internet-sovellus. NettiMELA on puolestaan sovellusvuokraustyyppinen Internet-palvelu, jolla käyttäjät voivat tehdä metsälaskelmia Metlan palvelimella olevalla MELA-ohjelmistolla. Seuraavissa kolmessa esitelmässä kerrottiin MELA2005-version uusista ominaisuuksista yksityiskohtaisemmin. Markku Siitonen esitteli MELA2005-versiossa käyttöön otetut metsätaloustuotannon pelivaramuuttujat, joiden avulla voidaan mm. varautua riskeihin ja epävarmuuteen. Leena Kärkkäinen kertoi MELA2005-ohjelmiston biomassamalleista ja Olli Salminen tienvarsi- ja kantohintaisista talousmuuttujista. Viimeisissä esityksissä käsiteltiin NettiMELA:n pilottisovelluksia. Pekka Hyvönen kertoi metsävaratietojen ajantasaistuksesta NettiMELA:lla ja Arto Latukka NettiMELA:n käytöstä MTT Taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpitojärjestelmässä. Nettisovelluksiin kytkettynä MELA-ohjelmisto mahdollistaa laskentavälineiden paremman integroinnin suunnitteluprosessiin ja sitä kautta tehokkaamman tuen vuorovaikutteiselle suunnittelulle. NettiMELA:a voidaan käyttää myös laskelmajärjestelmänä, jonka avulla voidaan yhdistää joustavasti eri tietolähteitä ja malleja metsävaratietojärjestelmien ja metsäsuunnittelun kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseksi. NettiMELA:n avulla tutkimustulokset voidaan siirtää käytännön metsätalouteen ja sen suunnittelujärjestelmiin entistä nopeammin.

Asiasanat

MELA, DemoMELA, NettiMELA, MELA-käyttäjäpäivä, MELA2005

Ladattavat tiedostot

MELA2005 ja nettisovellukset (pdf, koko 386 kb)

Sisällysluettelo

MELA-julkistusversiot ja -nettisovellukset
T. Nuutinen, A. Anola-Pukkila, H. Hirvelä, K. Härkönen, R. Lempinen, V. Redsven, O. Salminen & M. Siitonen

Metsätaloustuotannon pelivaratiedot MELA:ssa
M. Siitonen

Biomassamallit ja niiden käyttö
L. Kärkkäinen & K. Härkönen

Tienvarsihintaiset vs. kantohintaiset päätösmuuttujat
O. Salminen

Metsävaratietojen ajantasaistus NettiMELA:lla
P. Hyvönen, K.T. Korhonen & A. Anola-Pukkila

NettiMELA:n hyödyntäminen MTT Taloustutkimuksen kannattavuuskirjanpitojärjestelmässä
A. Latukka, O. Rantala, M. Penttinen & A. Anola-Pukkila

Bibliografiset tiedot

Nuutinen, Tuula & Kettunen, Leena (toim.). 2005. MELA2005 ja nettisovellukset. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 15. 65 s. ISBN 951-40-1972-5 (PDF). Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp015.htm.

Yhteystiedot

Tuula Nuutinen, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, PL 68, 80101 Joensuu. Sähköposti tuula.nuutinen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle