Metlan työraportteja 2005

 

20
Tuulentie, Seija & Saarinen, Jarkko (toim.)
Kestävät käytännöt matkailun suunnittelussa ja kehittämisessä
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp020.htm
19
Kainulainen, Jouni & Lindblad, Jari
Puutavaralajien tuoretiheyden alueellinen vaihtelu mittausasemien vastaanottomittauksessa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp019.htm
18
Juutinen, Artti, Horne, Paula, Koskela, Terhi, Matinaho, Sari, Mäntymaa, Erkki & Mönkkönen, Mikko
Metsänomistajien näkemyksiä luonnonarvokaupasta: kyselytutkimus luonnonarvokaupan kokeiluhankkeeseen osallistuneille
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp018.htm
17
Heino, Esa & Hytönen, Jyrki
Suomalainen pajubibliografia – Finnish bibliography on willow
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp017.htm
16
Gerasimov, Yuri, Siounev, Vladimir, Chikulaev, Pavel, Pechorin, Vladimir, Dyakonov, Victor, Komkov, Victor, Sikanen, Lauri & Karjalainen, Timo
An analysis of logging companies in the Republic of Karelia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp016.htm
15
Nuutinen, Tuula & Kettunen, Leena (toim.)
MELA2005 ja nettisovellukset
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp015.htm
14
Selby, Ashley, Petäjistö, Leena & Koskela, Terhi
Forests and afforestation in a rural development context: a comparative study of three regions in Finland
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp014.htm
13
Nuutinen, Tuula, Hirvelä, Hannu & Salminen, Olli
Alueelliset hakkuumahdollisuudet Suomessa
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp013.htm
12
Nuutinen, Tuula, Hirvelä, Hannu & Salminen, Olli
Etelä-Suomen metsien kehitys – vuosille 2001-2005 tehtyjen alueellisten metsäohjelmien vaikutusanalyysi
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp012.htm
11
Lilja, A., Sutherland, J.R., Poteri, M. & Mohanan, C. (toim.)
Diseases and insects in forest nurseries - Proceedings of the 5th Meeting of IUFRO Working Party S7.03.04, May 6–8, 2003, at Peechi, Kerala, India
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp011.htm
10
Heikkilä, Jani, Laitila, Juha, Tanttu, Vesa, Lindblad, Jari, Sirén, Matti, Asikainen, Antti, Pasanen, Karri & Korhonen, Kari T.
Karsitun energiapuun korjuuvaihtoehdot ja kustannustekijät
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp010.htm
9
Mutanen, Antti, Viitanen, Jari, Toppinen, Anne, Hänninen, Riitta & Holopainen, Päivi
Forest resources, production and exports of roundwood and sawnwood from Russia
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp009.htm
8
Asikainen, Antti, Ala-Fossi, Antti, Visala, Arto & Pulkkinen, Päivi
Metsäteknologiasektorin visio ja tiekartta vuoteen 2020
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp008.htm
7
Vinokurova, Natalia, Ollonqvist, Pekka, Holopainen, Päivi, Viitanen, Jari, Mutanen, Antti & Gerasimov, Yuri
Challenges in roundwood trade between Finland and Russia – a cultural approach
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2005/mwp007.htm
 
Metla   27.11.2013 16:23 Metla : Julkaisut : Metlan työraportteja    Palaute Metlan etusivulle