Metlan työraportteja 5

Suunnitelma pohjoisen kuusisiemenviljelyksen kloonivalinnaksi

Sivuja: 16

Tiivistelmä

Tässä raportissa kuvataan klooniaineiston valintaa Forelia Oy:n Tyrnävälle suunnittelemaa kuusen siemenviljelystä varten, sekä tarkastellaan yleisemminkin siemenviljelyksen koostamisen periaatteita. Suunnitellun viljelyksen tarkoituksena on tuottaa metsänviljelymateriaalia lähinnä Lapin läänin alueelle lähtöisyysalueille 4 ja 5. Kloonivalinnan perusteina käytettiin alkuperän pohjoisuuden lisäksi jälkeläis-kokeista saatua kasvu- ja kestävyystietoa sekä siemenviljelyksiltä mitattua siementuottokykyä. Näiden ominaisuuksien yhdistäminen ei ollut aivan ongelmatonta, sillä siementuotanto oli jossain määrin käänteisessä riippuvuussuhteessa kasvun ja kestävyyden kanssa. Oli siis vaikea löytää sellaisia klooneja, jotka olisivat olleet hyviä kaikkien näiden ominaisuuksien suhteen. Siemenviljelyksen perustamista varten valittiin 25 pluspuukloonin joukko, joka on nykyisiin siemenviljelyksiin verrattuna parempi sekä jälkeläisten kasvun ja kestävyyden että myös siementuotannon suhteen. Esitetty kloonien lukumäärä on niin suuri, että se takaa riittävän geneettisen monimuotoisuuden tuotetussa metsänviljelyaineistossa. Kloonien lukumäärästä voidaan jopa tinkiä, jos siihen on tarvetta esimerkiksi varttamisessa ilmenevien ongelmien vuoksi. Alustavassa siemenviljelyksen käyttöalueen määrittelyssä todettiin, että nykyisin käytössä olevat ohjeet eivät sovellu sellaisenaan testauksen perusteella valituista klooneista perusteluille siemenviljelyksille, jotka perustetaan nykyisiä siemenviljelyksiä pohjoisemmaksi. Raportissa pohditaan ohjeistuksen kehittämismahdollisuuksia.

Asiasanat

metsänjalostus, kuusi, siemenviljelys, geneettinen monimuotoisuus, jalostushyöty, Pohjois-Suomi

Ladattavat tiedostot

Bibliografiset tiedot

Ruotsalainen, Seppo & Nikkanen, Teijo. 2004. Suunnitelma pohjoisen kuusisiemenviljelyksen kloonivalinnaksi. Metlan työraportteja / Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 5. 16 s. ISBN 951-40-1938-5. Saatavissa: http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2004/mwp005.htm.

Yhteystiedot

Seppo Ruotsalainen, Metsäntutkimuslaitos, Punkaharjun tutkimusasema, Finlandiantie 18, 58450 Punkaharju. Sähköposti seppo.ruotsalainen@metla.fi

Muut tiedot

Sivun alkuun
 
 Tuotettu tietokannasta:    27.11.2013 14:43 Metla : Julkaisut - Publications : Työraportteja 
Palaute
Metlan etusivulle