Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Julkaisut » Tilastojulkaisut

Tilastojulkaisuissa metsäalan keskeiset tilastotiedot

Sivukartta | Haku

Julkaisutoiminta Julkaisusarjat Tilastojulkaisut Muut julkaisut Päättyneet julkaisusarjat Tilaukset


Metlan vuosikertomukset

Metsätilastollinen vuosikirja: Metlan Metsätilastollinen tietopalvelu koostaa vuosittain Metsätilastollisen vuosikirjan, joka sisältää keskeiset tilastotiedot Suomen metsätaloudesta ja -teollisuudesta. Vuosikirja on osa Suomen virallista tilastoa. Metsätilastollinen vuosikirja on saatavissa heti ilmestyttyään pdf- ja xls-muodossa Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).

Metsätilastotiedotteet julkaistaan pääosin kuukausittain, ja ne käsittelevät esimerkiksi puukauppaa, hakkuita ja metsäteollisuuden ulkomaankauppaa. Metla julkaisee vuosittain noin 50 tiedotetta. Tilastoja tuottaa Metsäntutkimuslaitoksen Metsätilastollinen tietopalvelu. Metsätilastotiedotteet saat maksutta käyttöösi Metinfo Tilastopalvelun kautta.

Metsätieteen aikakauskirjan Metsävarat -erikoisnumeroissa julkaistaan tuoreimmat, valtakunnan metsien inventointiin perustuvat metsävaratiedot heti niiden valmistuttua. Metsävarat teemanumerot sisältävät myös metsien kehitysennusteita sekä muita metsävarojen kehitykseen liittyviä artikkeleita.

Forest Finland in Brief on englanninkielinen metsäalan taskutilasto, joka päivitetään joka toinen vuosi.

Metsien tilan seurantatilastoja on julkaistu vuodesta 1999 lähtien Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja-sarjassa. Julkaisut sisältävät monipuolisesti tietoa metsäluonnon tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Osa tuloksista on luettavissa myös Metinfo Metsien terveys -palvelussa.

  Päivitetty: 26.06.2012 /KPB | Copyright Metla | Palaute