Piirros: Liisa Karintaus Tutkimusretkelle metsään
Ideoita ja tehtäviä peruskoululaisten luonto-opetukseen
MATERIAALI  
PDF-muodossa (9Mb)  


COPYRIGHT  
Metla
  
Rovaniemen  
toimipaikka  
Tutkimusretkelle metsään- oppimateriaali on tarkoitettu erityisesti perusasteelle. Siihen on koottu tehtäviä, jotka perehdyttävät luonnon havainnointiin ja kokeelliseen metsäntutkimukseen. Tehtävät muodostavat neljä kokonaisuutta:
  1. Vuodenajat muuttavat luontoa
  2. Monimuotoinen metsä
  3. Puiden kasvu vaihtelee
  4. Muutoksia metsän hyvinvoinnissa.

Jokaiseen tehtävään kuuluu oppilaan ja opettajan sivut. Oppilaan sivulla on työhön ja sen suorittamiseen liittyvät ohjeet. Opettajan sivulla on taustatietoa tehtävien aihepiireistä, ohjeita töiden toteuttamiseen ja kirjallisuusvinkkejä. Monissa tehtävissä on mukana myös maastolomakkeet, taulukot ja havainnolliset lajipiirrokset.

Mitä tutkitaan...
Piirros: Tuula VuorinenMetsän havainnointi ja tutkiminen on helpointa aloittaa Vuodenajat muuttavat luontoa- ja Monimuotoinen metsä –kokonaisuuksien tehtävistä. Tehtävissä opetellaan tarkkailemaan luonnossa tapahtuvia muutoksia eri vuodenaikoina ja pohditaan muutosten syitä. Miksi mahla virtaa keväällä? Mitkä kasvit kasvavat karuissa metsissä, mitkä rehevissä? Miten ja miksi kasvillisuus muuttuu etelästä pohjoiseen?

Puiden kasvu vaihtelee –kokonaisuus opettaa kokeellisen metsäntutkimuksen perusmenetelmiä. Perusmittausten lisäksi tunnistetaan puulajeja ja tutkitaan puiden kasvua.

Muutoksia metsän hyvinvoinnissa perehdyttää luonnon tarkkailun lisäksi pohtimaan asioiden syitä ja seurauksia. Tehtävissä tutkitaan eläinten jälkiä puiden rungoilta, oksista ja kaarnan alta. Puiden rungoilta tutkitaan jäkälät ja latvuksesta arvioidaan varisseet neulaset. Mitkä jäljet kuuluvat luonnon kiertokulkuun ja mitä muutoksia ihminen aiheuttaa?

Missä tutkitaan...
Tutkimuksia voi tehdä vaikka koulun lähimetsässä. Se, minkä tyyppinen metsä soveltuu parhaiten kuhunkin tehtävään, selviää tehtävien alkuosasta. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusmetsät soveltuvat myös tehtävien koekentiksi. Ennen tutkimusmetsään menoa kannattaa sopia alueen työntekijöiden kanssa, missä tehtäviin liittyviä tutkimuksia voi tehdä. Kussakin tehtävässä on luettelo siitä, mitä välineitä tutkimusretkelle otetaan mukaan. Lisäksi tarvitaan vain kokeilunhalua ja kunnollinen retkivarustus.

Materiaalin käyttö
Tutkimusretkelle metsään -oppimateriaalin (PDF 4,5 Mb) on tuottanut Metsäntutkimuslaitos (Metla), ja se on ilmainen. Materiaalia saa vapaasti kopioida ja tulostaa Piirros: Tuula Vuorinen opetustarkoituksiin.

Lisätietoja:
Sinikka Jortikka
Metla, Rovaniemen tutkimusasema
PL16, 96301 ROVANIEMI
puh: 029 532 4544
E-mail: sinikka.jortikka@metla.fi
 
  Päivitetty:  17.01.2011 RVoi Metla : Julkaisut   : Muut julkaisut   Palaute Metlan etusivulle