Kansikuva
  

Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun

Kirjoittajat ovat Metsäntutkimuslaitoksen tutkijoita

 >

Juha-Pekka Hotasen tutkimusaiheita ovat mm. metsäojitettujen turvemaiden ekologia ja luokittelu. Lisäksi hän toimii kasvupaikkaluokittelun ja turvemaakasvupaikkojen muutosten asiantuntija- ja koulutustehtävissä.

Hannu Nousiaisen erityisalaa ovat mm. metsä- ja suokasvupaikkojen kasvupaikkaluokittelu, erilaiset kasvillisuusseurannat ja niihin liittyvät asiantuntija- ja koulutustehtävät.

Raisa Mäkipää on metsäekologian dosentti, joka tutkii hiilenkiertoa sekä metsien monimuotoisuutta suojelevien ja ilmastonmuutosta hidastavien toimien välisiä yhteyksiä.

Antti Reinikainen on eläkkeellä erikoistutkijan toimesta. Hän on tutkinut suoekosysteemiä, metsä- ja suokasvillisuuden muutoksia sekä kasvupaikkojen luokittelua.

Tiina Tonteri tutkii metsäkasvillisuuden ekologiaa mm. kasvupaikkaluokituksen ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmista sekä työskentelee metsäympäristön seurannan parissa.

 

Tämä kirja on tuotettu tutkimushankkeessa "Metsäkasvillisuus ja kasvupaikkaluokituksen tarkentaminen".

 

 
   Päivitetty:   27.06.2008 /JSaa Metla : Julkasiut : Muut    Palaute Metlan etusivulle
. .