Kansikuva
  

Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun

Kirja esittelee metsätyyppijärjestelmän sekä metsätyyppien kuvaukset. Se on aikaisempia teoksia kattavampi ja sisältää tyyppien kuvaukset myös Pohjois-Suomelle.
 >

Tekijät: Juha-Pekka Hotanen, Hannu Nousiainen, Raisa Mäkipää, Antti Reinikainen ja Tiina Tonteri

Julkaisuvuosi: 2008

Sivuja: 182

ISBN-13: 978-952-5694-22-2

Hinta: 38,00 €

 

Metsätyyppijärjestelmä on sata vuotta vanha, mutta nopeudessaan ja vaivattomuudessaan yhä käyttökelpoinen menetelmä metsänkasvupaikkojen biologisen tuotoskyvyn kuvaamiseen aluskasvillisuuden perusteella. Paitsi kasvupaikkojen viljavuuden määrittämiseen metsätaloutta varten, kasvupaikkatyyppejä ja niiden metsäyyppejä käytetään monissa ympäristöalan käytännön toimissa.

Kirja esittelee metsätyyppiteorian ja metsätyyppijärjestelmän soveltaen uutta tutkimustietoa käytäntöön. Eri kasvupaikkatyyppien metsiköiden nuoret sukkessiovaiheet ja yleisten metsäkasvilajien esiityminen metsikön eri ikävaiheissa ja eri puulajien metsiköissä esitellään aiempaa tarkemmin. Myös lehdot käsitellään entistä yksityiskohtaisemmin.

Kirja sopii oppikirjaksi yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten metsätalouden, biologian ja ympäristöalan opetukseen, mutta ennen kaikkea se on tarkoitettu maastokäsikirjaksi näiden alojen ammattilaisille ja opiskelijoille. Siitä voi olla pitkäaikaista iloa myös muiden luonnonystävien retkillä.

Kirjan liitteenä on kasvupaikkatyyppien määrittämiseen opastava ja kirjan aineistoa syventävä CD-ROM. Sen sisältämä multimedia on käytettävissä myös Metsäntutkimuslaitoksen verkkopalvelussa osoitteessa: www.metla.fi/metinfo/kasvupaikkatyypit/

Multimedian avulla voi perehtyä metsä- ja lehtotyyppien tunnistamiseen, kerrata tyyppien tuntomerkit maastokauden alussa tai tarkistaa tyyppimäärityksen kannalta keskeiset kasvilajit.

 

Asiasanat: kasvupaikkatyypit, metsätyypit, metsätalous, oppaat , viljavuus, sukkessio

Luokka: YKL:67.51 Metsänhoito; UDK:630.1 Metsäekologia; GFDC:114.521.7 Vegetation as an indicator; plant communities; GFDC:182.2 Succession

Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos

Kustantaja: Metsäkustannus Oy

Painopaikka: Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna

Copyright © Metsäkustannus Oy ja tekijät

Lupia teoksen osittaiseenkin kopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttamana Kopiosto Oy (tekijänoikeuslaki 401/61).
Muuhunkäyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta.

 
   Päivitetty:   07.08.2008 /JSaa Metla : Julkasiut : Muut    Palaute Metlan etusivulle
. .