Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Julkaisut » Muut julkaisut » Metsänuudistaminen

Muut julkaisut

Sivukartta | Haku

Julkaisutoiminta Julkaisusarjat Tilastojulkaisut Muut julkaisut Päättyneet julkaisusarjat Tilaukset


Metlan vuosikertomukset

Metsänuudistaminen

Tekijät: Jaana Luoranen, Timo Saksa, Karri Uotila

Asiasanat: metsänuudistus

ISBN-13: 978-952-5694-94-9
Kustantaja: Metsäkustannus Oy
Tilaukset: http://www.kauppakv.fi/metsakustannus
Hinta: 38 euroa.

Tiivistelmä

Metsänuudistaminen on toimenpiteiden ketju uudistamishakkuusta ensiharvennukseen. Siihen kuuluu maanpinnan käsittely, metsänviljely ja taimikonhoito sekä luontaisessa uudistamisessa siemenpuiden poisto. Metsänuudistaminen vaikuttaa metsän kehitykseen ja metsästä saataviin tuloihin aina kiertoajan loppuun asti. Onnistuminen kaikissa eri vaiheissa luo mahdollisuuden kasvupaikan tuottokyvyn täysimääräiseen hyödyntämiseen. Metsäuudistaminen ei ole pelkka menoerä, vaan se on investointi, joka korottaa metsäpääoman arvoa kustannustaan enemmän.

Kirjassa esitellaan uudistamisvaiheen toimenpiteet ja niiden perusteet. Uusimman tutkimustiedon valossa tuodaan esille ne menetelmät, joilla metsänuudistaminen onnistuu nopeimmin ja varmimmin. Kirjassa on tietoa mm. hakkuutahteen ja kantojen korjuusta. Toimenpiteiden kannattavuutta arvioidaan esimerkkilaskelmien avulla koko uudistamisketjun nakökulmasta.

Teos on tarkoitettu metsänuudistamisen perusteista, taustoista ja tavoitteista kiinnostuneille metsänomistajille ja alan opiskelijoille.

  Päivitetty: 15.06.2012 / JVoi | Copyright Metla | Palaute