Granskogarnas hälsotillstånd i Kvarkenregionen

Suomeksi In English

Bakgrund, målsättning och genomförande

Forskarna och artikelförfattarna inom projektet

Kustskogarnas historia

Berg och jord

Klimat

Utsläpp, luftkvalitet och nedfall

Granskogarnas allmänna tillstånd

Granskogarnas marktillstånd

Granskogarnas tillväxt

Granskogarnas näringstillstånd

Granbarrens cellstruktur

Barrförlust och missfärgning

Sammanfattning

Publikationer inom projektet

Sisällysluettelo | Contents | Titelsida


Uppdaterad: 19.1.2001/JSaa Komment To Metla homepage