Georgi Redko ja Eino Mälkönen:

Lintulan lehtikuusimetsä

Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 91 s.

 >

Kirjassa esitellään Raivolassa, Karjalan kannaksella sijaitsevan lehtikuusimetsän

  • perustaminen ja monivaiheinen historia vuodesta 1738
  • maaperä ja kasvillisuus
  • puustotunnukset pitkältä ajanjaksolta
  • puuston kunto ja tuhonaiheuttajat
  • luontainen uudistuminen
  • käyttö eri tarkoituksiin
Runsaasti kuvitettu kirja sisältää monipuolista tietoa lehtikuusen kasvatuksesta.

Hinta on 25 euroa + lähetyskulut 5 euroa.

©Metla/Erkki Oksanen
Kuva: Metla/Erkki Oksanen

Lintulan lehtikuusimetsä -kirjan tilaukset:

Metlan kirjasto
PL 18 (Jokiniemenkuja 3 B)
01301 VANTAA
sähköposti kirjasto@metla.fi

 
   Päivitetty:   1.11.2006/OKur Metla : Julkaisut : Lintulan lehtikuusimetsä   Palaute Metlan etusivulle
. .