Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Julkaisut » Muut julkaisut » Kuusen paakkutaimien viljelyopas

Muut julkaisut

Sivukartta | Haku  

Julkaisutoiminta Julkaisusarjat Tilastojulkaisut Muut julkaisut Päättyneet julkaisusarjat Tilaukset


Metlan vuosikertomukset

Kuusen paakkutaimien viljelyopas

Opas on tarkoitettu metsäammattilaisille avuksi kuusen viljelyyn

Kuusen uudistamistuloksia voidaan parantaa käyttämällä kullekin kasvupaikalle soveltuvia menetelmiä. Viljelytekniikkaa on kehitetty ja istutuskautta pidennetty mm. koneellisen istutuksen yleistyessä. Tähän opaskirjaan on koottu tarvittavat tiedot kuusen taimikon perustamisesta alkaen uudistamisen suunnittelusta ja jatkuen varhaishoitoon asti. Oppaan avulla metsäammattilaisilla on mahdollisuus päivittää tietonsa uudistamisketjun kaikista vaiheista.

Oppaassa käydään läpi kuusen taimikon perustamisketju ja perusteet eri menetelmien valintaan. Kirja sisältää perustiedot kasvupaikkojen ominaisuuksista ja niiden vaikutuksista taimien elossapysymiseen, maanmuokkauksen perusteet sekä taimien kasvuun vaikuttavat tekijät. Esitetyt menetelmät ja suositukset soveltuvat käytettäviksi pääasiassa kivennäismailla Etelä- ja Väli-Suomessa. Aluksi tarkastellaan maan ominaisuuksia ja niiden vaikutuksia taimien menestymiseen, maanmuokkauksen perusteita sekä taimien kasvua ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Näiden tekijöiden ymmärtäminen auttaa oikeiden maanmuokkaus- ja istutusmenetelmien, taimilajien ja istutusajankohtien valinnassa sekä taimien käsittelyn ja tuhojen torjunnan suunnittelussa.

Kuusen paakkutaimille soveltuvat maanmuokkaus- ja istutusmenetelmät kuvataan lyhyesti sekä annetaan uusimpiin tutkimustietoihin perustuvat suositukset taimilaji- ja kasvupaikkavalinnasta ja istutuksen ajoittamisesta. Ohjeita annetaan myös eri tavoin varastoitujen taimityyppien vaatimista hoitotoimista ennen istutusta.

Taimikon varhaishoidosta käsitellään heiniminen ja varhaisperkaus. Kirjan lopussa esitellään vielä tärkeimmät kuusen taimikkoa uhkaavat tuhonaiheuttajat ja annetaan ohjeet, kuinka niiden tuhoja voidaan vähentää. Taimikon perustamisen eri vaiheet käydään oppaassa läpi niin, että kussakin luvussa käsitellään aina yhtä vaihetta ja luvun loppuun on koottu tietotauluiksi kyseisen työvaiheen tärkeimmät huomioon otettavat asiat. 

Jokaisen asiakokonaisuuden lopussa olevassa tietotaulussa on pääkohdat työvaiheen suunnittelussa huomioitavista tekijöistä.

Kirjoittajien lisäksi oppaan suunnittelussa on ollut mukana suuri joukko Metsäntutkimuslaitoksen tutkijoita. Oppaan julkaisemisen on mahdollistanut Metsämiesten Säätiöltä saatu rahoitus.

> Julkaisutiedote 05.05.2006

Julkaisu

Luoranen, J. & Kiljunen, N. 2006. Kuusen paakkutaimien viljelyopas. Metsäntutkimuslaitos. Gummerus kirjapaino, Jyväskylä. 108 s.

ISBN-13: 978-951-40-1997-5
ISBN-10: 951-40-1997-0

Sisältö

 1. Miksi kuusi kannattaa uudistaa istuttamalla?
 2. Uudistamisen suunnittelu
 3. Viljelytiiheys ja sen merkitys
 4. Kuusen kasvupaikat ja olosuhteet taimivaiheesa
 5. Uudistusalan raivaus, hakkutähteen korjuu ja kantojen nosto
 6. Maanmuokkaus
 7. Taimimateriaali
 8. Istutusajankohdat
 9. Taimihuolto
 10. Istutus
 11. Viljelyn onnistumisen seuranta
 12. Pintakasvillisuuden torjunta
 13. Varhaisperkaus
 14. Merkittävimmät tuhot ja niiden välttäminen
 15. Yhteenveto: Onnistunut kuusen taimikon perustaminen istuttamalla

Myynti

Hinta: 20 € (sis. ALV) + postituskulut

Julkaisun myynti

  Päivitetty: 09.07.2012 /KBym | Copyright Metla | Palaute