Kansikuva
  

Koivun kasvatus ja käyttö

Teoksessa käydään läpi koivun asema metsäpuuna, sen biologiset ja ekologiset ominaisuudet, kasvatus ja uudistaminen. Kirjassa on käsitelty myös koivuvarat ja raaka-aineen ominaisuudet sekä hankinta ja käyttö eri tarkoituksiin.
 >

Tekijät: Pentti Niemistö, Anneli Viherä-Aarnio, Pirkko Velling, Henrik Heräjärvi & Erkki Verkasalo (toim.)

Julkaisuvuosi: 2008

Sivuja: 254

ISBN: 978-952-5694-12-3

Hinta: 38,00 €

 

Suomen kansallispuulle on kysyntää sekä teollisuudessa että luonnon ja maiseman rikastuttajana. Laadultaan parhaat koivutukit kasvavat Suomessa, mikäli taimikot hoidetaan ja puustot harvennetaan. Rauduskoivu on kiitollinen viljelypuu, vaikeuksia koituu vain hirvistä ja myyristä.

Vaalean ja kestävän puuaineen vuoksi hyvälaatuisista koivutukeista saadaan erinomaista raaka-ainetta huonekaluihin ja sisustukseen. Kuitupuuna koivu on kysyttyä mm. toimistopapereihin ja elintarvikepakkauksiin. Koivua on metsissämme yli 300 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaan kantorahatuloista on koivusta peräisin alle 10 %. Tuonnin vuoksi metsäteollisuutemme tuotannosta peräti 20 % on kuitenkin perustunut koivuun. Tuonnin vaikeutuminen lisää kiinnostusta kotimaisen koivun kasvatukseen ja saatavuuteen. Myös muutokset metsien hoidossa ja ilmastossa ovat lisänneet tiedon tarvetta.

Metsäntutkimuslaitoksen (Metlan) tutkijat ovat koonneet koivusta kertyneen tutkimustiedon ja pitkäaikaiset käytännön kokemukset yksiin kansiin. Näin kattavaa kirjaa koivusta ei ole aikaisemmin kirjoitettu. Lukijalle annetaan hyvät ja ajantasaiset perustiedot koivusta puulajina ja raaka-aineena sekä osana tuottavaa ja monimuotoista metsäluontoa.

Kirja sopii metsä- ja ympäristönhoidon sekä puunhankinnan ja -käytön ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Kattavana teoksena se sopii myös metsänomistajille ja koivusta muutoin kiinnostuneille lukijoille.

 

Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos

Kustantaja: Metsäkustannus Oy

Painopaikka: Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna

Copyright © Metsäkustannus Oy ja tekijät

Lupia teoksen osittaiseenkin kopiointiin myöntää tekijöiden ja kustantajien valtuuttamana Kopiosto Oy (tekijänoikeuslaki 401/61).
Muuhunkäyttöön luvat on kysyttävä suoraan kunkin teoksen oikeudenhaltijoilta.

 
   Päivitetty:   29.09.2008 /KBym Metla : Julkasiut : Muut    Palaute Metlan etusivulle
. .