Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Julkaisut » Muut julkaisut » Poiminta- ja pienaukkohakkuut

Muut julkaisut

Sivukartta | Haku

Julkaisutoiminta Julkaisusarjat Tilastojulkaisut Muut julkaisut Päättyneet julkaisusarjat Tilaukset


Metlan vuosikertomukset

Poiminta- ja pienaukkohakkuut

- vaihtoehtoja avohakkuulle

Toimittajat: Sauli Valkonen, Matti Sirén & Tuula Piri
Taitto: DTP Sisko Honkala
Kansi: Tallu Konttinen, Mainostoimisto Brand New Way
Piirrokset: Juha Varhi

Asiasanat: hakkuu, puunkorjuu, metsänhoito, metsämaisema

ISBN-13: 978-952-5694-54-3
Kustantaja: Metsäkustannus Oy
Tilaukset: http://www.kauppakv.fi/metsakustannus
Paino: Tammerprint Oy, Tampere 2010
Hinta: 35 euroa.

> Tiedote 11.6.2010

Tiivistelmä

Eri-ikäisrakenteisessa metsikössä kasvaa jatkuvasti kaikkia puiden ikä- ja kokoluokkia. Hakkuissa poistetaan suurimpia puita. Tiheitä pienten puiden ryhmiä harvennetaan. Metsässä täytyy olla alikasvosreserviä täyttämässä poistettujen puiden jättämä kasvutila. Tasaikäisen metsän muuttaminen eri-ikäiseksi on pitkä ja vaikea hanke, jossa luontaisen taimettumisen ja alikasvoksen kautta pyritään vähitellen rakentamaan kerroksellinen metsä. Juurikäävän leviämisriski ja torjuntamahdollisuudet on tunnettava. Poiminta- ja pienaukkohakkuiden puunkorjuussa ei tarvitse palata käsityömenetelmiin, vaan koneellinen korjuu toimii. Korjuutyön tuottavuuteen vaikuttavat tekijät ja korjuun erityispiirteet poimintahakkuissa käydään läpi. Kirjassa on piirroksin havainnollistetut käytännön toimintaohjeet poiminta- ja pienaukkohakkuun suunnittelua ja toteutusta varten.

Kirjan johtolankana on tilanne, jossa metsänomistaja tai metsäammattilainen pohtii, kannattaisiko näihin menetelmiin tutustua ja voisiko niitä kokeilla. Aluksi vaikkapa muutamassa metsikössä, jossa avohakkuun vaihtoehdoille näyttäisi olevan eniten tarvetta ja parhaat onnistumisen edellytykset. Kirja on tarkoitettu kaikille pienipiirteisistä metsänhoitomenetelmistä kiinnostuneille, jotka haluavat vankat perustiedot ja ajattelun välineitä.

  Päivitetty: 22.05.2012 /UHel | Copyright Metla | Palaute