EMU JA SUOMEN METSÄSEKTORI
Lauri Hetemäki, Riitta Hänninen, Jari Kuuluvainen,

Pekka Ollonqvist, Pertti Ruuska, Risto Seppälä, Anne Toppinen,

Jussi Uusivuori*Maaliskuu 1997


Raportti on laadittu pääministeri Paavo Lipposen asettaman EMU-asiantuntijatyöryhmän toimeksiannosta.

Raportti on julkaistu Valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa 1997/17


*Kirjoittajat työskentelevät Metsäntutkimuslaitoksen Helsingin tutkimuskeskuksessa.

Metla kotisivulle Helsingin tutkimuskeskus