Metla on osa Luonnonvarakeskusta 1.1.2015 alkaen. www.luke.fi
  SUOMEKSI     PÅ SVENSKA     IN ENGLISH     AUF DEUTSCH     ПО-РУССКИ     
 
Metla-etusivuTutkimusPalvelutJulkaisutMetinfo-metsätietopalvelutTutkimusmetsätTietoa MetlastaStrategiaYhteystiedot
Metla » Julkaisut » Muut julkaisut

Muut julkaisut - Other Publications

Sivukartta | Haku

Julkaisutoiminta Julkaisusarjat Tilastojulkaisut Muut julkaisut Päättyneet julkaisusarjat Tilaukset


Metlan vuosikertomukset

Tutkimus- ja tilastojulkaisujen lisäksi Metla julkaisee muun muassa raportteja, työpapereita ja muita erillisjulkaisuja sekä esitysmateriaalia.

Edellisten lisäksi muiden kustantamana ilmestyy usein Metlan tutkijoiden tuottamia tai toimittamia julkaisuja, esimerkiksi Metsälehti-kustannuksen Pihlaja-sarjassa.

 

Metla also publishes reports, working papers and other monographs, and produces other printed materials.

Some of the publications are published jointly with other forestry organisations.

Monografiat
Raportit
Venäjän metsätalouteen liittyviä julkaisuja
Diasarjat ja multimedia
Posterinäyttely
Oppimateriaalit

 

Monographs
Reports
Publications related to russian forestry
Slide shows and multimedia
Poster exhibition
Educational materials

Monografiat - Monographs

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1995 - 2006

Tilaukset ja lisätietoja - Publication ordering information

Raportit - Reports

Venäjän metsätalouteen liittyviä julkaisuja - Publications related to russian forestry

  • Luoteis-Venäjän metsätalouden taskutieto (Lue tiedote)
  • Puuntuojan opas
  • Metsänuudistamis- ja taimikonhoitosuositukset Luoteis-Venäjälle (venäjäksi)
  • Venäjänkielinen opas metsänuudistamisen lainsäädännöstä Suomessa
  • Oppaat kustannuslaskentaan ja harvennushakkuiden suunnitteluun Luoteis-Venäjällä
  • Puunkorjuumenetelmän vaikutus raakapuun laatuun

Diasarjat ja multimedia - Slide shows and multimedia

Posterinäyttely - Poster exhibition

Oppimateriaalit - Educational materials

  Päivitetty: 16.6.2014/MLin | Copyright Metla | Palaute