Managing breeding stock in the initiation of a long-term tree breeding program

Main page
Abstract
Seloste
Table of contents
Full text (pdf 717kb)
 

Ruotsalainen Seppo. 2002.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 875 - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 875. Punkaharju Research Station. - 95 p. + appendices I - IV, 61 p.

[ISBN 951-40-1860-5]
[Price 15,00 EUR]

Akateeminen väitöskirja
Esitetään Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan luvalla julkisesti tarkastettavaksi Viikissä luentosalissa B2, perjantaina 13. päivänä joulukuuta 2002 kello 12.

Academic dissertation
To be presented, with the permission of the Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki, for public criticism in Viikki, Auditorium B2, on the 13th of December 2002, at 12 o’clock.

 

Publisher: Finnish Forest Research Institute, Punkaharju Research Station

Approved by:
Eeva Korpilahti, Editor-in-Chief (on behalf of research director Kari Mielikäinen) 29.11.2002

Orders:
Finnish Forest Research Institute, Library, P.O. Box 18, FIN-01301 Vantaa,
phone +358 10 211 2200, faxi +358 10 211 2201,
e-mail: library@metla.fi

Keywords: breeding strategy, long-term tree breeding, population structure, genetic gain, genetic diversity, selection

Alkuun

  Päivitetty:  2.12.2002/JSaa  Metla : Julkaisut : Tiedonantoja : 875   Palaute Metlan  homepage