Metsikkö- ja puutuhojen ennustemallit.

Yli-Kojola, H.. 2005
Metsšntutkimuslaitoksen tiedonantoja 948. 106 s. + liitteet I - VII.
[ISBN 951-40-1989-X]

[Maksuton, toimituskulut 5 eur] Tilaa tiedonanto

Asiasanat:

Logistinen regressio, valtakunnan metsien inventointi, metsikkötuho, puutuho

Sisällys:

Alkusanat
Sisällys
1 Johdanto
2 Aineisto
  2.1 Maastoty√∂
  2.2 Aineiston esik√§sittely
  2.3 Aineiston tunnukset
  2.4 Yhteenveto mallien laadinta-aineistoista
3 Menetelmät
  3.1 Logistinen regressio
  3.2 Tuhomallin laadinta
  3.3 Mallin tulkinta ja mallilla ennustaminen
4 Tuhomallit
  4.1 Abioottiset tuhot
  4.1.1 Tuuli
  4.1.2 Lumi
  4.1.3 Muut ilmastotekij√§t (Pohjois-Suomi)
  4.1.4 Maaper√§tekij√§t (Pohjois-Suomi)
  4.1.5 Muut ilmasto- ja maa¬≠¬≠¬≠¬≠per√§tekij√§t (Etel√§-Suomi)
  4.2 Kilpailu
  4.3 Ihmisen toiminta
  4.3.1 Puutavaran korjuu
  4.3.2 Muu ihmisen toiminta
  4.4 Selk√§rankaiset
  4.4.1 Myyr√§t
  4.4.2 Hirvet ja muut selk√§rankaiset
  4.5 Hy√∂nteiset
  4.5.1 Ytimenn√§vert√§j√§t
  4.5.2 Pisti√§iset (Pohjois-Suomi)
  4.5.3 Muut hy√∂nteiset (Pohjois-Suomi)
  4.5.4 Muut hy√∂nteiset (Etel√§-Suomi)
  4.6 Sienitaudit
  4.6.1 Tervasroso
  4.6.2 Versosurma
  4.6.3 Lahottajasienet
  4.6.4 M√§nnynversoruoste (Pohjois-Suomi)
  4.6.5 Neulaskaristeet (Pohjois-Suomi)
  4.6.6 Lumihomeet (Pohjois-Suomi)
  4.6.7 Muut sienitaudit (Pohjois-Suomi)
  4.6.8 Muut sienitaudit (Etel√§-Suomi)
  4.7 Monituho
  4.8 Tunnistamattomat tuhot
  4.8.1 Pystykuolleita puita
  4.8.2 Kaatuneita ja katkenneita puita
  4.8.3 Runkovaurioita
  4.8.4 Kuivia ja katkenneita latvoja
  4.8.5 Muita latvuksen tuhoja
  4.8.6 Neulas- ja lehtikatoa
  4.8.7 Neulasten ja lehtien v√§rivikoja
  4.9 Harsuuntuminen
  4.10 Yhteenveto tuhonaiheuttajista
5 Tuhomallien luotettavuus
6 Tarkastelu
  6.1 Aineisto
  6.2 Mallit
Kirjallisuus
Liite I. Tuhotunnukset
Liite II. Potentiaaliset tuhoja selittävät tunnukset
Liite III. Metsikkötuhojen aineistojen havaintojen
  jakaantuminen metsik√∂n valtapituuden suhteen koko maassa
Liite IV. Metsikkötuhojen aineistojen havaintojen
  jakaantuminen metsik√∂n i√§n suhteen koko maassa
Liite V. Puutuhojen aineistojen havaintojen jakaantuminen
  puun rinnankorkeus¬≠l√§pimitan suhteen koko maassa
Liite VI. Esimerkki tuhojen ennustamisesta
Liite VII. Tuhon todennäköisyyksien laskenta

Tiivistelmš:

Julkaisu sis√§lt√§√§ ennustemallit metsikk√∂- ja puutuhojen esiintymistodenn√§k√∂isyydelle kattaen kaikki tuhonaiheuttajat valtakunnan metsien 8. inventoinnin aineistosta vuosilta 1986‚Äď1994. Tuhojen merkitys mets√§n kehitykselle riippuu siit√§, kuinka paljon tuhoja esiintyy ja miten tapahtuneet tuhot vaikuttavat. Tuhot voivat v√§hent√§√§ puuston kasvua, vaikuttaa saatavan puutavaran laatuun tai johtaa puiden kuolemiseen. Malleilla ennustetaan ensin metsikk√∂tuhon todenn√§k√∂isyys metsikk√∂tunnusten funktiona. Toisessa vaiheessa ennustetaan puun tuhotodenn√§k√∂isyys, joka riippuu metsikk√∂tuhon esiintymisest√§ ja puun ominaisuuksista. Tuhon esiintymistodenn√§k√∂isyyden mallit on laadittu logistisella regressio¬≠analyysill√§. Metsikk√∂mallissa todenn√§k√∂isyys voidaan tulkita tuhonalaisen pinta-alan osuutena metsien pinta-alasta. Puumallissa todenn√§k√∂isyys voidaan tulkita tuhopuiden osuutena puiden lukum√§√§r√§st√§. Tuhon kokonaistodenn√§k√∂isyys jaetaan mallissa luokkiin tuhon asteen ja syntyajankohdan mukaan. T√§rkeimpi√§ tuhojen esiintymist√§ selitt√§vist√§ tekij√∂ist√§ ovat puulaji sek√§ metsik√∂n tai puun kehitysvaihe, ilmaistuna metsik√∂n valta¬≠pituutena, ik√§n√§ tai puun rinnankorkeusl√§pimittana.

YksikkŲ: Vantaan toimintayksikkŲ
Hanke: MetsikŲn rakenne, kilpailudynamiikka ja puuntuotoskyky kasvumalleissa

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 02.10.2014 13:46   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle