Suosta metsäksi. Suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä käyttö. Tutkimusohjelman loppuraportti.

Ahti, Erkki, Kaunisto, Seppo, Moilanen, Mikko & Murtovaara, Irene (toim.). 2005
Metsšntutkimuslaitoksen tiedonantoja 947. 376.
[ISBN 951-40-1987-3]

[Maksuton, toimituskulut 5 eur] Tilaa tiedonanto

Asiasanat:

suometsät, tutkimusohjelmat, raportit, suometsätiede, ekosysteemit, turvemaat, ravinteet, metsänuudistaminen, puunkorjuu, ojitus, vesistökuormitus, huuhtoutuminen

Sisällys:

Lukijalle (Seppo Kaunisto ja Erkki Ahti)

Ekosysteemi suometsien tutkimuksen ajatusmallina (Antti Reinikainen)

1. SUOMEN SUOMETS√ĄT 1951-2003 (Erkki Tomppo)

2. TURVEMAIDEN RAVINTEET JA NIIDEN RIITT√ĄVYYS

2.1 Turvemaan ravinnevarat (Raija Laiho ja Jukka Alm)
2.2 Suometsien ravinnetilan kehitys ojituksen jälkeen (Raija Laiho,
  Seppo Kaunisto ja Jukka Alm)
2.3 Suo metsien typpitalous (Pekka Pietiläinen, Tytti Sarjala,
  Markus Hartman, Marjut Karsisto ja Seppo Kaunisto)
2.4 Puuston ravinnetilan arviointi (Mikko Moilanen, Seppo
  Kaunisto ja Tytti Sarjala)

3. SUOMETSIEN TEKNINEN KULKUKELPOISUUS (Jari Ala-Ilomäki)

4. SUOMETSIEN HOITO

4.1 Kunnostusojitus (Erkki Ahti)

4.2 Harvennushakkuut ojitusalueilla (Timo Penttilä, Hannu Hökkä,
  Soili Kojola, Erkki Ahti, Sakari Sarkkola, Juhani P√§iv√§nen ja
  Raija Laiho)

4.3 Suometsien lannoitus (Mikko Moilanen)


4.4 Suopellot ja suonpohjat puiden kasvualustoina (Jyrki
  Hyt√∂nen ja Lasse Aro)


4.5 Metsänuudistaminen turvemailla (Markku Saarinen)

4.6 Suometsätalouden kannattavuus yksityismetsissä (Jukka Aarnio)

5. PUUN KORJUU OJITUSALUEILLA (Matti Sirén)

6. SUOMETSIEN K√ĄYT√ĖN VESIST√ĖKUORMITUS

6.1 Kunnostusojituksen vaikutus valumaveden laatuun (Erkki Ahti,
  Samuli Joensuu, Mika Nieminen ja Martti Vuollekoski)

6.2 Hakkuun ja maanmuokkauksen vaikutus huuhtoumiin (Mika Nieminen)

6.3 Suometsien lannoituksen vaikutus fosforin huuhtoutumiseen (Mika Nieminen)

6.4 Tuhkalannoituksen vaikutus pohja- ja valumavesien laatuun ja
  ainehuuhtoumiin ojitetuilla soilla (Sirpa Piirainen, Timo Domisch)

6.5 Vesiensuojelu suometsätaloudessa (Erkki Ahti, Samuli Joensuu,
  Mika Nieminen, Hannu Nousiainen ja Martti Vuollekoski)

7. Suometsien puuraaka-aineen laatu ja soveltuvuus eri
  k√§ytt√∂tarkoituksiin (Erkki Verkasalo, Reeta St√∂d, Henrik
  Her√§j√§rvi, Harri Kilpel√§inen, Jari Lindblad ja Tapio Wall)


8. Suometsien kehitysennusteet

8.1 Suometsien kehitysmallit (Hannu Hökkä)

8.2 Valtakunnalliset hakkuumahdollisuudet (Tuula Nuutinen)

9. Yhteenveto (Erkki Ahti, Seppo Kaunisto, Mika Nieminen,
  Timo Penttil√§)

Kommentit

Painettu Vammalan kirjapaino Oy, 2006. Tiedot päivitetty 26.5.2006/JSaa

YksikkŲ: Vantaan toimintayksikkŲ
Ohjelma: Suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestšvš kasvatus ja kšyttŲ
Hanke: SUO tutkimusohjelman koordinointi

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 02.10.2014 13:46   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle