Ekologinen tietämys ja metsäsuunnittelu - menetelmiä, näkökulmia ja tutkimustuloksia

Store, Ron & Heino, Esa (toim.). 2005
Metsšntutkimuslaitoksen tiedonantoja 939. 109 s.
[ISBN 951-40-1953-9]

[Maksuton, toimituskulut 5 eur] Tilaa tiedonanto

Asiasanat:

Metsäsuunnittelu, ekologinen tieto, paikkatietomenetelmät, maisematason tarkastelut, elinympäristön laadun arviointi, luonnonarvokauppa

Sisällys:

Ron Store ja Jyrki Kangas: Alkusanat

Ari Nikula: Miksi metsikkötasoa laajempien alueiden tarkasteluita tarvitaan?

Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki, Jukka Jokimäki ja Eeva Väisänen: Kuukkeli metsäluonnon muutosten indikaattorina

Marja-Liisa Kaisanlahti-Jokimäki ja Jukka Jokimäki: Kuukkelin sulkien käyttömahdollisuuksista metsähabitaatin laadun mittarina

Katri Kulkki: Ekologisesti arvokkaiden kohteiden väliset yhteydet ja välialueiden rakenne

Ari Nikula, Eija Hurme, Vesa Nivala, Pasi Reunanen ja Mikko Mönkkönen: Satelliittikuvat ja kuviotieto ekologisen informaation tuottamisessa ja jalostamisessa

Jouni Pykäläinen ja Mikko Kurttila: Metsätähti-malli luonnonarvokaupan kohteiden arviointiin yksityismetsissä

Katri Kulkki, Ron Store ja Ari Kokko: Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen yksityismetsien vapaaehtoisessa suojelussa - METSO- pilotti Pohjanmaan rannikkoseudulla

Pekka Leskinen ja Jyrki Kangas: Ekologisten muuttujien yhdysvaikutukset monitavoitteisessa metsäsuunnittelussa

Ron Store ja Jukka Jokimäki: Ekologisen tiedon kuvaaminen elinympäristön sopivuusindeksinä: eri lajien ja mittakaavojen yhdistäminen

Ron Store: Paikkatietojärjestelmään pohjautuva lähestymistapa ekologisen tiedon liittämiseksi numeeriseen metsäsuunnitteluun

Tiivistelmš:

Julkaisussa esitell√§√§n Maa- ja mets√§talousministeri√∂n rahoittaman hankkeen ‚ÄúEkologisen tiedon jalostaminen ja liitt√§minen maisematason mets√§suunnitteluun‚ÄĚ tuloksia. Julkaisu toimii samalla hankkeen loppuraporttina. Sen alkuosassa esitell√§√§n tutkimuksia ja menetelmi√§, joiden avulla voidaan tuottaa ekologista tiet√§myst√§ ja jalostaa sit√§ vastaamaan paremmin mets√§suunnittelun ja k√§yt√§nn√∂n mets√§talouden tarpeita. Raportin loppuosassa keskityt√§√§n mets√§suunnittelun tutkimus- ja kehitt√§mishankkeisiin, joiden avulla ekologista tiet√§myst√§ voidaan aiempaa tehokkaammin hy√∂dynt√§√§ metsien k√§yt√∂n suunnittelussa.

Kommentit

Metlan tutkimusohjelma: Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (TUK) MMM:n hanke: Ekologisen tiedon jalostaminen ja liittäminen maisematason metsäsuunnitteluun

YksikkŲ: Kannuksen toimintayksikkŲ
Hankkeet: Mallit, suunnittelu ja pšštŲstuki metsšn eri kšyttŲmuotojen yhteensovittamisessa, Metsien monimuotoisuuden suojelu monitavoitteisessa metsšsuunnittelussa

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 02.10.2014 13:46   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle