Puun tuonti Suomeen ja Itämeren alueen metsäsektorin kehitys.

Toppinen, Anne & Toropainen, Mikko (toimittajat).. 2004
Metsšntutkimuslaitoksen tiedonantoja 925. 122 s.
[ISBN 951-40-1928-8]

[Maksuton, toimituskulut 5 eur] Tilaa tiedonanto

Asiasanat:

raakapuumarkkinat, kansainvälinen kauppa, Itämeren alue, Venäjä

Sisällys:

1. Johdanto
2. Puun tuonti Suomeen
3. Itämeren alueen metsäsektorin ja Suomi
4. Yhteenveto ja päätelmät

Tiivistelmš:

Julkaisu on Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Metlan ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen yhteistutkimushankkeen Raakapuun tuonnin taloudelliset vaikutukset- loppuraportti.

YksikkŲ: Joensuun toimintayksikkŲ
Hanke: Raakapuun tuonnin taloudelliset vaikutukset

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 02.10.2014 13:46   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle