Metlan kotisivulle

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 2003

ISSN 0358-4283

Metla Julkaisut
Metlan tiedonantoja 2003 2002

895 Viitala, Esa-Jussi
Normaalimetsän optimaalisuudesta

Hinta 10 €
894 Sevola, Yrjö, Peltola, Aarre & Moilanen, Juhani
Polttopuun käyttö pientaloissa 2000/2001

Hinta 10 €
893 Hokkanen, Päivi, Salo, Kauko & Pantelainen, Heli
Avainbiotooppien kasvillisuus Kolin kansallispuistossa

Hinta 15 €
892 Kukko-oja, Kari
Maankohoamisrannikon luontoa Siikajoen Tauvosta Hummastinjärville.

Hinta 8 €
891 Saramäki, Jussi, Niemistö, Pentti & Kokko, Ari (toim.)
100 vuotta tutkimuksen ja opetuksen yhteistyötä Tuomarniemellä.

Hinta 20 €
890 Heräjärvi, Henrik, Jouhiaho, Aki, Tammiruusu, Vesa, Nuutinen, Tuula, Väärä, Tuomo, Verkasalo, Erkki
Mänty- ja koivupienpuun käyttömahdollisuudet rakennepuutuotteissa (EWP). Tekesin osarahoittaman esiselvityshankkeen loppuraportti.

Hinta 20 €
889 Luhtala, Anne & Varjo, Jari (eds.).
Consultation on Global Forest Resources Assessment 2002. Kotka, Finland, 1-5 July 2002.

Hinta - €
888 Luoranen, Jaana (toim.)
Etelä-Suomen metsien uudistaminen. Tutkimusohjelman loppuraportti.

Hinta 15 €
887 Lovén, Lasse (toim./ed.)
Ympäristökasvatus - Environmental education. Seminaari Kolin kansallispuistossa 18.-19.4.2003.

Hinta 20 €
886 Finér, Leena, Laurén, Ari & Karvinen, Leena (toim.)
Ajankohtaista metsätalouden ympäristäkuormituksesta. Tutkimustietoa ja työkaluja -seminaari, Kolin luontokeskus Ukko 23.9.2002.

Hinta 15 €
885 Sievänen, Tuija, Pouta, Eija, Neuvonen,Marjo
Luonnon virkistyskäyttö maakunnittain

884 Selby, Ashley, Petäjistö, Leena & Koskela, Terhi
Field afforestation in the context of rural development: a preliminary study of farmers´ and rural advisors´ perceptions. Seloste: Viljelijöiden ja maaseutuneuvojien käsityksiä pellonmetsityksestä ja maaseudun elinvoimaisuudesta.

Hinta 15 €
Sivun alkuun

Metla Julkaisut
Metlan tiedonantoja 2003 2002

Metla: 26.08.2003 09:50 Palaute ja lisätietoja