Normaalimetsän optimaalisuudesta

Viitala, Esa-Jussi
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 895. 59 s.
[ISBN 951-40-1883-4.]

[Hinta 10 €] Tilaa tiedonanto

Kommentit

Painossa

Yksikkö: Vantaan tutkimuskeskus

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 05.08.2003   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle