Metlan kotisivulle

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 2002

ISSN 0358-4283

Metla Julkaisut
Metlan tiedonantoja 2003 2002

 

826-883 (2002)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.

 

883 Sorsa, Riikka
Matkailun suhde ympäristöön: Kolin alueen yritykset kestävän matkailun toimeenpanijoina

882 Nygren, Markku
Metsäpuiden siemenopas.

Hinta 20€
881 Rikala, Risto
Metsätaimiopas - taimien valinta ja käsittely tarhalta uudistusalalle

Hinta 20€
880 Venäläinen, Martti
Decay resistance of heartwood timber as a quality characteristic in Scots pine breeding. Academic dissertation.

879 Rautjärvi, Heli, Ukonmaanaho, Liisa, Raitio, Hannu (toim. / eds.)
Forest condition monitoring in Finland, National Report 2001.

878 Salo, Kauko & Laukkanen, Hannu
Nisäkkäät ja linnut Kolin kansallispuistossa.

Hinta 10€
877 Merilä, Päivi
Soil microbial dynamics and the condition of Norway spruce on the Bothnian land-uplift coast (dissertation - väitöskirja).

876 Hyppönen, Mikko, Jortikka, Sinikka & Tapaninen, Sirkka (toim.)
Metsänuudistaminen Pohjois-Suomessa

875 Ruotsalainen, Seppo
Managing breeding stock in the initiation of a long-term tree breeding program

874 Domisch, Timo
Effects of soil temperature on Scots pine biomass allocation and litter decomposition in peat (väitöskirja - dissertation)

873 Poteri, Marja
Taimitarhatutkimuksen vuosikirja 2002

872 Mattila, Eero
Stand treatment grounds. A compilation of study results and description of a literature database

871 Heräjärvi, Henrik
Properties of birch (Betula pendula, B. pubescens) for sawmilling and further processing in Finland (väitöskirja/dissertation)

870 Elovirta, Pertti
Puuveneen veisto yritystoimintana

869 Mäkinen, Pekka (toim.)
Metsä- ja puualan PK-yritysten menestystekijät

868 Joensuu, Samuli
Effects of ditch network maintenance and sedimentation ponds on export loads of suspended solids and nutrients from peatland forests

867 Jokinen, Mikko (toim.)
Erämaata etsimässä.

866 Saarinen, Jarkko, Järviluoma, Jari (toim.)
Luonto matkailukohteena: virkistystä ja elämyksiä luonnosta

865 Nuutinen, Tuula & Kiiskinen, Arja (toim.)
MELA 2002 ja käyttöpuun kuvaus. MELA-käyttäjäpäivä 7.5.2002 Joensuu.

864 Viiri, Heli
Interactions between host trees and fungi associated with the spruce bark beetle (Ips typographus) (dissertation / väitöskirja).

863 Petäjistö, Leena
Metsänomistajien käsityksiä hirvikannan koosta, sen säätelystä ja metsävahingoista.

862 Kankaanpää, Sakari, Müller-Wille, Ludger, Susiluoto, Paulo & Sutinen, Marja-Liisa
Northern timberline forests: environmental and socio-economic issues and concerns. [Arktisen Neuvoston Metsänrajahankkeen loppuraportti].

861 Nurmi, Juha, Verkasalo, Erkki & Kokko, Ari (toim.)
Pohjanmaan puunlaatu ja -käyttö.

860 Heikkinen, Juha, Korhonen, Kari T., Siitonen, Markku, Strandström, Mikael, Tomppo, Erkki (editors)
Nordic trends in forest inventory, management planning and modelling. Proceedings of SNS Meeting in Solvalla, Finland. April 17-19, 2001.

859 Piirainen, Sirpa
Nutrient fluxes through a boreal coniferous forest and the effects of clear-cutting (väitöskirja/dissertation).

858 Kangas, Jyrki, Kokko, Ari, Jokimäki, Jukka & Store, Ron
Tutkimuksia ekologisen informaation liittämisestä metsäsuunnitteluun.

857 Rummukainen, Arto, Tervo, Leo & Kautto, Kari
Ilves- ja Bräcke-istutuskoneet. Tuottavuus, työnjälki ja kustannukset.

856 Kemppainen, Samuli (toim.)
Metsätalouden vesistökuormituksen hallinta suopohjilla.

855 Riekkinen, Mika & Verkasalo, Erkki (toim.).
Itä-Suomen puunlaatu ja käyttö. Tutkimuspäivä Kuopiossa 23.10.2001

854 Yrjänä, Leena & Karvinen, Kaarlo
Suomen metsänjalostuksen yleistilasto 2002.

853 Ahtikoski, Anssi
Nuoren metsän hoito -kampanjan yksityis- ja yhteiskuntataloudelliset vaikutukset.

852 Karppinen, Heimo, Hänninen, Harri & Ripatti, Pekka
Suomalainen metsänomistaja 2000.

851 Saksa, Timo, Tervo, Leo, Kautto, Kari
Hakkuutähde ja metsänuudistaminen

850 Nikkanen, Teijo
Functioning of a Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) seed orchard (dissertation)

849 Juntunen, Marja-Liisa
Environmental impact of fertilizers and pesticides used in Finnish forest nurseries (väitöskirja - dissertation)

848 Viitala, Esa-Jussi
Metsän optimaalinen kiertoaika: Lähestymistavat ja niiden talousteoreettinen perusta

847 Hynynen, Jari, Sanaslahti, Anja
Management and utilization of broadleaved tree species in Nordic and Baltic countries - Birch, aspen and alder. Proceedings of the Workshop held in Vantaa, Finland, May 16 to 18, 2001.

846 Lyytikäinen, Susan (toim.)
Luonnon monimuotoisuus, maisema ja virkistysarvot ulkoilumetsien hoidossa. Helsingin kaupungin Nuuksion järviylängön ulkoilualueiden luonnonhoito kävijöiden arvioimana.

845 Saarinen, Jarkko, Vaara, Matti
Mökki kansallispuiston laidalla. Lomaasukkaiden näkemyksiä Pyhätunturin kansallispuiston käytöstä ja kehittämisestä.

844 Hyppönen, Mikko
Männyn luontainen uudistaminen siemenpuumenetelmällä Lapissa (väitöskirja)

843 Poteri, Marja (toim.), Annila, Erkki, Kurkela, Timo, Lilja, Arja, Lilja, Sakari, Kytö, Maarit, Juntunen, Marja- Liisa, Rikala, Risto, Uotila, Antti
Taimituho-opas. 2. uudistettu painos.

Hinta 21 €
842 Haapanen, Matti & Mikola, Jouni
Integrating Tree Breeding and Forestry - Proceedings of the Nordic Group for Management of Genetic Resources of Trees, meeting at Mekrijärvi,Finland, March 23-27, 2001

841 Saranpää, Pekka, Verkasalo, Erkki
Kuusen laatu ja arvo. Vuosina 1994-2001 toteutettujen tutkimusten loppuraportti.

Hinta 20 €
840 Hynynen, Jari, Härkönen, Kari, Lilleberg, Risto, Mielikäinen, Kari, Repola, Jaakko, Siipilehto, Jouni
Koivua Suomesta - koivuvarojen kehitysnäkymät

839 Selby, Ashley, Petäjistö, Leena
Small enterprises in the wood products sector of eight European countries

838 Vapaavuori, Elina, Oksanen, Timo, Holopainen, K. Jarmo, Holopainen, Toini, Heiskanen, Juha, Julkunen-Tiitto, Riitta, Kasurinen, Anne, Laitinen, Jukka, Oksanen, Elina, Peltonen, Petri, Poteri, Marja, Repo, Tapani, Riikonen, Johanna, Syrjälä, Leena
Technical Report. Open-top chamber fumigation of cloned silver birch (Betula pendula Roth) trees to elevated CO2 and ozone: Description of the fumigation system and the experimental site.

837 Sirén, Matti (toim.)
Ensiharvennusten korjuuolot ja niiden parantamismahdollisuudet

836 Lovén, Lasse (ed.)
Local and global heritage - Proceedings of the heritage seminars at Koli National Park and national landscape in Finland 8-9 August 2001.

835 Hynynen, Jari, Ojansuu, Risto, Hökkä, Hannu, Siipilehto, Jouni, Salminen, Hannu, Haapala, Pekka
Models for predicting stand development in MELA System

834 Sievänen, Tuija (toim.)
Luonnosta virkistystä ja hyvinvointia

833 Iivonen, Sari
Responses of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlingsto root zone temperature and nutrient supply in hydroponic culture during the second growing season. (väitöskirja - dissertation).

832 Hiltunen, Anita & Kaunisto, Seppo (toim.)
Suometsien kasvatuksen ja käytön teemapäivät 26.-27.9.2001 Joensuu.

831 Kiikkilä, Oili
Remediation through mulching with organic matter of soil polluted by a Copper-Nickel smelter (väitöskirja - dissertation).

830 Niemi, Sauli, Finér, Leena, Laukkanen, Hannu, Nousiainen, Mika, Sikanen, Lauri, Väätäinen, Kari (toim.)
Suometsät - tulevaisuuden tukkipuustot,

829 Uotila, Antti, Ahola, Vellamo (toim.)
Proceedings of the IUFRO Working Party 7.02.02 Shoot and Foliage Diseases,Meeting at Hyytiälä, Finland, 17-22 June, 2001.

828 Niskanen, Yrjö
Metsäsuunnitelma metsäammattilaisen käytössä Etelä-Savossa

827 Saarinen, Jarkko (toim.)
Erämaapolitiikka: pohjoiset erämaat arjen, hallinnan ja tutkimuksen kohteena

826 Haapanen, Matti
Evaluation of options for use in efficient genetic field testing of Pinus sylvestris (L.) (väitöskirja - Dissertation).

Sivun alkuun

Metla Julkaisut
Metlan tiedonantoja 2003 2002

Metla: 14.01.2005 Palaute ja lisätietoja