MELA 2002 ja käyttöpuun kuvaus. MELA-käyttäjäpäivä 7.5.2002 Joensuu.

Nuutinen, Tuula & Kiiskinen, Arja (toim.)
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 865. 104 s.
[ISBN 951-40-1847-8]

[Hinta 17 €] Tilaa tiedonanto

Asiasanat:

metsäsuunnittelu, suunnittelujärjestelmät, MELA, DemoMELA, tukkivähennysmalli, kuvauspuut

Sisällys:

Alkusanat
Kari Mielikäinen

MELA2002 ja DemoMELA
MELA 2002
Tuula Nuutinen

MELA2002 ja kuvauspuiden muodostamisen vaihtoehdot
Matti Maltamo ym.

MELA2002 ja uudet tukkivähennysmallit
Lauri Mehtätalo

MELA2002 ja harvennusten ohjaus
Kari Härkönen

DemoMELA
Tuula Nuutinen ja Aimo Anola-Pukkila

DemoMELAn käytön kuvaus
Aimo Anola-Pukkila

Vaatimuksia uuden sukupolven suunnittelujärjestelmälle
Lisää ekologiaa, osallistumista ja kilpailua yksityismetsien suunnitteluun?
Jyrki Kangas

Uuden metsäsuunnittelujärjestelmän kehittämisen lähtökohtia ja tavoitteita
Raito Paananen

Kohti asiakaslähtöisiä metsäsuunnitelmia
Yrjö Niskanen

Vaatimuksia uuden sukupolven suunnittelujärjestelmälle
Hanna Soinne

MELA - tulevaisuuden suunnittelujärjestelmä
Juha Jumppanen

Uuden sukupolven suunnittelujärjestelmän kehittäminen Metlassa
Uuden sukupolven suunnittelujärjestelmä - demoja, malleja, komponentteja vai järjestelmiä Metlassa
Tuula Nuutinen

Metsäsuunnitteluun liittyvät inventointitutkimukset MTS-ohjelmassa
Kari T. Korhonen


Tiivistelmä:

Julkaisun artikkelit perustuvat 7.5.2002 Metsäntutkimuslaitoksen Joensuun tutkimuskeskuksessa pidettyyn MELA-käyttäjäpäivään. Julkaisussa esitellään MELA2002-julkistusversion uudet ominaisuudet ja MELA-ohjelmiston nettisovellus (DemoMELA). Lisäksi julkaisussa kuvataan uuden sukupolven suunnittelujärjestelmälle asetettavia vaatimuksia ja kehittämistavoitteita.


Linkit: Metsätalouden mallintaminen ja analyysit (MELA), Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma (MTS)

Yksikkö: Joensuun tutkimuskeskus
Ohjelma: Metsätalouden suunnittelun tutkimusohjelma
Hanke: Metsätalouden mallintaminen ja analyysit

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 05.08.2003   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle