Pohjanmaan puunlaatu ja -käyttö.

Nurmi, Juha, Verkasalo, Erkki & Kokko, Ari (toim.)
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 861. 148 s.
[ISBN 951-40-1843-5]

[Hinta 17 €] Tilaa tiedonanto

Sisällys:

Jyrki Kangas: Pohjanmaan puun laatu ja käyttö - alkusanat tutkimuspäivän esitelmistä koostetulle julkaisulle

Erkki Verkasalo:Puunkäyttö ja metsäteollisuus Pohjanmaalla - nyt ja tulevaisuudessa

Pekka Saranpää: Ensiharvennusmänty ja -kuusi kuituraaka-aineena

Reeta Stöd: Ensiharvennusmännyn ja -kuusen teknillinen laatu pyöreänä rakennuspuuna

Hannu Boren: Pienpuun käyttömahdollisuudet mekaanisessa puunjalostuksessa

Aili Tuimala: Hoidetun ja hoitamattoman männyn laatu päätehakuuvaiheessa

Juha Nurmi: Istutettujen pellonmetsitysmänniköiden ulkoinen laatu Savossa ja Pohjanmaalla.

Erkki Verkasalo:Hieskoivu vaneriteollisuudessa

Henri Heräjärvi: Hieskoivu sahauksessa ja jatkojalostuksessa

Pentti Niemistö: Hieskoivun kasvatuksen tavoitteet käytön kannalta

Erkki Verkasalo: Turvemaiden mänty sahapuuna

Matti Maltamo ja Erkki Verkasalo: Turvemaiden kuusi sahapuuna

Yksikkö: Kannuksen tutkimusasema

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 05.08.2003   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle