Models for predicting stand development in MELA System

Hynynen, Jari, Ojansuu, Risto, Hökkä, Hannu, Siipilehto, Jouni, Salminen, Hannu & Haapala, Pekka
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 835. 116 p.
[ISBN 951-40-1815-X]

[Hinta 20 €] Tilaa tiedonanto

Asiasanat:

model calibration, mortality models, regeneration models, stand simulation, site index

Sisällys:

Preface
Contents
Symbols
1 Introduction
2 Overview of the simulation of biological processes in MELA System
 2.1 Required stand and tree information
 2.2 Simulation procedure
3 Modelling data
 3.1 Regeneration and ingrowth
 3.2 Growth
  3.2.1 Mineral soils
  3.2.2 Peatlands
 3.3 Mortality
  3.3.1 Self-thinning
  3.3.2 Individual-tree mortality
 3.4 Auxiliary models
4 Simulation models
 4.1 Description of site
 4.1. Site variables
  4.1.2 Site index
  4.1.2.1 Model for height development of dominant trees
  4.1.2.2 Prediction of site index
 4.2 Description of stand density and within-stand competition
 4.3 Prediction of natural regeneration and ingrowth
 4.4 Growth prediction
  4.4.1. Tree growth on mineral soils
  4.4.1.1 Tree basal area growth
  4.4.1.2 Tree height growth
  4.4.2 Tree growth on peatlands
  4.4.2.1 Yield classes and site drainage condition
  4.4.2.2 Tree basal area growth
  4.4.2.3. Tree height
 4.5 Prediction of mortality
  4.5.1 Individual-tree survival
  4.5.2 Self-thinning
  4.5.3 Applying the self-thinning models during the simulation
 4.6 Auxiliary models
 4.6. Tree crown ratio
 4.6. Stem volume and volumes of different timber assortments
5 Evaluation and calibration of the models
 5.1 Purpose of the model evaluation and calibratio
 5.2 Test material
 5.3 Model performance in NFI sample plots
 5.4 Calibration of growth models
  5.4.1 Calibration method
  5.4.2 Calibration of models for height development of dominant trees
  5.4.3 Calibration of the models for tree basal area growth
  5.4.4 Calibration of the models for tree height on peatlands
  5.4.5 Calibration of the models for tree crown ratio
6 Growth response to fertilization
 6.1 Tree basal area growth response
 6.2 Tree height growth response
7 Concluding remarks
 7.1 The properties of modelling data
 7.2 Modelling approach and model structure
 7.3 Applying the models to stands with irregular structure
References
Appendix 1.


Tiivistelmä:

This document addresses the models that are developed to be applicable in the simulation of stand development for forest management planning purposes. A detailed description is provided of the models predicting regeneration, growth and mortality, together with auxiliary models required for the simulation of stand development.

Models were developed to be applicable for the all tree species and on all the forest site types throughout the Finland. The model input were restricted to those variables that are measurable in large-scale forest inventories. Extensive data from repeatedly measured inventory growth plots and permanent sample plots were used in the model development. Most of the models in the simulation system can be categorized as individual-tree, distance independent models.

After model building they were evaluated and calibrated using the temporary sample plot data from the 8th National Forest Inventory. The purpose was to calibrate the predicted growth to the average level obtained from the growth measurements of national forest inventory, and obtain the growth predictions also for those tree species, and site types that were poorly represented in the modelling data.

Yksikkö: Vantaan tutkimuskeskus
Ohjelma: Metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset
Hanke: Päätöksenteon tukijärjestelmä metsikön kasvatusvaihtoehtojen arviointiin

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 05.08.2003   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle