Luonnosta virkistystä ja hyvinvointia

Sievänen, Tuija (toim.)
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 834. 20 s.
[ISBN 951-40-1814-1]

[Hinta 5 €] Tilaa tiedonanto

Asiasanat:

luonnon virkistyskäyttö, ulkoilu, virkistyskäytön inventointi, ulkoilututkimus

Kommentit

Metlan lisäksi tutkimukseen ovat osallistuneet: Helsingin yliopisto Joensuun yliopisto Jyväskylän yliopisto Metsähallitus Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Suomen ympäristökeskus Tilastokeskus UKK -instituutti


Linkit: Metinfo Metsien monikäyttö, Suomalaisen liikunnan tietopankki (Jyväskylän yliopisto)

Yksikkö: Vantaan tutkimuskeskus
Hanke: Virkistyskäytön kysyntä ja hyödyt

Alkuun

Tuotettu Metlan tietokannasta 05.08.2003   Palaute

Metla | Julkaisut
Tiedonannot | 2003 | 2002 | Tilaa tiedonanto

Metlan etusivulle