Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 2001

>
Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

796-825 (2001)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.

796
Järviluoma, Jari & Saarinen, Jarkko (toim.). 2001.
Luonnon matkailu- ja virkistyskäyttö tutkimuskohteena.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 796. - 164 s.
[ISBN 951-40-1766-8]
[Painos on loppunut]
797
Kärhä, Kalle & Aarnio, Jukka. 2001.
Metsänhoitoyhdistysten puukaupallinen toiminta.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 797. - 45 s + 14 liites.
[ISBN 951-40-1767-6]
798
Penttinen, Markku, Aarnio, Jukka & Uotila, Esa. 2001.
Kustannuslaskenta yksityismetsätaloudessa - perusteita ja suositus.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 798. - 56 s. + liitteet
[ISBN 951-40-1768-4]
Hinta 15.10 EUR]
799
Heikkilä, Hanna, Kukko-oja, Kari, Laitinen, Jarmo, Rehell, Sakari & Sallantaus, Tapani. 2001.
Arvio Viinivaaran pohjavedenottohankkeen vaikutuksesta Olvassuon Natura 2000 -alueen luontoon. 2001.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 799. - 55 s.
[ISBN 951-40-1769-2]
800
Kangas, Jyrki & Kokko, Ari (toim.). 2001.
Metsän eri käyttömuotojen arvottaminen ja yhteensovittaminen.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 800. - 366 s.
[ISBN 951-40-1770-6]
801
Kolström, Taneli, Leinonen, Timo & Pelkonen, Paavo. 2001.
Venäjän metsäosaamiseen liittyvät tietotarpeet. Loppuraportti.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 801. - 51 s.
[ISBN 951-40-1771-4]
802
Sievänen, Tuija (toim.). 2001.
Luonnon virkistyskäyttö 2000.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 802. - 204 .s + liitteet.
[ISBN 951-40-1772-2]
Hinta 33.60 EUR]
803

Varmola, Martti & Tapaninen, Sirkka (toim.). 2001.
Pohjoisten metsien hoito - 30 vuotta tutkimuspäiviä Rovaniemellä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 803. - 141 s.
[ISBN 951-40-1773-0]

804
Repola, Jaakko, Saranpää, Pekka & Tarvainen, Veikko. 2001. .
Kuusi- ja mäntysahatavaran värinmuutokset kuivauksessa.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 804. - 29 s. + liite.
[ISBN 951-40-1774-9]
805
Hetemäki, Lauri, Hänninen, Riitta and Anne Toppinen. 2001. .
A System for Short Term Forecasting of the Finnish Forest Sector (MESU): The Case of Sawnwood Imports and Sawlog Demand.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 805 - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 805. - 64 pp. + appendices
[ISBN 951-40-1775-7]
806
Petäjistö, Leena, Selby, Ashley & Mäkinen, Pekka. 2001. .
Yrittäjyys rakennuspuusepänteollisuuden alalla
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 806 - 60 s.
[ISBN 951-40-1776-5]
807
Boren, Hannu. 2001. .
Factors affecting the knots, twisting and mechanical properties of round and sawn timber of Scots pine (Pinus sylvestris) and Norway spruce (Picea abies) from thinnings in Southern Finland.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 807 - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 807. - 164 pp.
[ISBN 951-40-1779-X]
808
Peltola, Aarre & Västilä, Sinikka. 2001. .
Puun kulkuvirrat 1997.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 808 - 26 s.+ liitteet 15 s.
[ISBN 951-40-1781-1]
809
Verkasalo, Erkki & Viitanen, Hannu. 2001. .
Lehtikuusi puusepänteollisuuden raaka-aineena. Yhteistutkimushankkeen loppujulkaisu.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 809 - 152 s.
[ISBN 951-40-1782-X]
810
Riekkinen, Mika & Kärki, Timo (toim.). 2001. .
Koivun kuivausmenetelmät 2000-vuosituhannelle.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 810 - 51 s.
[ISBN 951-40-1783-8]
811
Heino, Esa & Jaskari, Esko. 2001..
Tervan ympärillä. Tervaviikko Kannuksen Lehtorannassa 5.-11.6.2000.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 811 - 93 s.
[ISBN 951-40-1784-6]
[Hinta 16.80 EUR]
812
Siitonen, Juha (toim.). 2001..
Monimuotoinen metsä. Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman loppuraportti.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 812 - 226 s.
[ISBN 951-40-1787-0]
813
Poteri, Marja (toim.). 2001..
Taimitarhatutkimuksen vuosikirja 2001.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 813 - 81 s.
[ISBN 951-40-1788-9]
814
Nuutinen, Tuula & Suokas, Aila. 2001..
MELA 2000 ja muuttuva metsänkäsittely. MELA-käyttäjäpäivä 21.11.2000 Joensuu.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 814 - 73 s.
[ISBN 951-40-1789-7]
815

Tuija Sievänen, Cecil C. Konijnendijk, Linda Langner and Kjell Nilsson (eds.) 2001.
Forest and Social Services - the Role of Research
Proceedings of IUFRO Research Groups 6.01, 6.11.04 and 6.14 sessions in the XXI IUFRO World Congress 2000, Kuala Lumpur, Malaysia
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 815 - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 815. - 221 pp.
[ISBN 951-40-1791-9]

816

Nurmi, Juha & Kokko, Ari (toim.). 2001.
Biomassan tehostetun talteenoton seurannaisvaikutukset metsässä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 816 - 81 s.
[ISBN 951-40-1793-5]

817

Zhang, Gang 2001.
Cold acclimation in Scots pine (väitöskirja / dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 817 - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 817. 52 pp. + appendices I-IV
[ISBN 951-40-1795-1]

818

Ukonmaanaho, Liisa. 2001.
Canopy and soil interaction with deposition in remote boreal forest ecosystems: a long-term integrated monitoring approach (väitöskirja / dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 818 - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 818. 69 pp. + appendices I-V.
[ISBN 951-40-1796-x]

819

Harstela, Pertti, Kettunen, Jyrki, Kiljunen, Nuutti & Meristö, Tarja. 2001.
Normitaloudesta yrittäjyyteen -puuntuotannon tulevaisuus Suomessa.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 819. 69 s.
[ISBN 951-40-1797-8]

820

Varmola, Martti & Tapaninen, Sirkka. 2001.
Onko Lapin metsissä kaikki kunnossa?
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 820. 149 s.
[ISBN 951-40-1799-4]

821

Makkonen, Kirsi. 2001.
Fineroot biomass and production in Scots pine stands (väitöskirja - dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 821 - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 821. xx p.
[ISBN 951-40-1801-x]

822

Bergstedt, Andreas, Kucera, Bohumil, Nylinder, Mats, Saranpää, Pekka & Stål, Erik (eds.). 2001.
Wood quality of Norway spruce grown in mixture with birch and in monoculture.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 822 - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 822. 49 p.
[ISBN 951-40-1802-8]

823

Riekkinen, Mika, Kärki, Timo & Verkasalo, Erkki (toim.). 2001.
Pienpuun käytön uudet haasteet. Seminaaripäivän esitelmät.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 823. 47 s.
[ISBN 951-40-1803-6]

824

Ukonmaanaho, Liisa & Raitio, Hannu (eds.). 2001.
Forest condition monitoring in Finland. National report 2000.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 824 - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 824. 157 p.
[ISBN 951-40-1804-4]

825

Vatanen, Eero. 2001.
Puunkorjuun ja puunkuljetuksen paikallistaloudelliset vaikutukset Juvan, Keuruun ja Pielisen Karjalan seutukunnissa.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 825. xx s.
[ISBN 951-40-1805-2]

alkuun

  Päivitetty:   11.11.2004/Kirjasto/KKKo  Metla : JulkaisutMetlan Tiedonantoja  : 2001    Palaute Metlan etusivulle