Taimitarhatutkimuksen vuosikirja 2001.

 
 

Poteri, Marja (toim.). 2001.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 813 -81 s.
[ISBN 951-40-1788-9]
[Hinta 50 mk - 8,40 EUR]

 

Sisältää seuraavat artikkelit:

ESIPUHE: Heikki Smolander
OMATOIMISEN METSÄNOMISTAJAN VILJELYKETJU: Matti Kärkkäinen
KUSTANNUSKILPAILUKYKY JA TAIMITARHAYRITYKSET: Pertti Harstela
METSÄNUUDISTAMISEN LAADUN SEURANTA: Timo Saksa
ENNAKKOTULOKSIA KUUSEN PAAKKUTAIMIEN KESÄISTUTUKSESTA:
Jaana Luoranen, Kyösti Konttinen, Risto Rikala ja Heikki Smolander
KASVUSSA OLEVIEN KUUSEN PAAKKUTAIMIEN KUIVUUDENKESTÄVYYS:
Pekka Helenius, Jaana Luoranen ja Risto Rikala
SELVITÄÄNKÖ RUOTSISSA TUKKIMIEHENTÄISTÄ ILMAN KASVINSUOJELUAINEITA?:
Heli Viiri
ILMASTONSÄÄDÖN VAIKUTUS TAIMIEN KASVUUN: Jorma Seppälä
KOIVUNTAIMIEN VERSOLAIKUT TAIMITARHALLA JA TAIMIEN TOIPUMINEN ISTUTUSALALLA:
Arja Lilja ja Risto Rikala
KALSIUMLANNOITUKSEN VAIKUTUS VERSOLAIKKUTAUDIN ESIINTYMISEEN JA KARAISTUMISEEN KOIVUN PAAKKUTAIMILLA:
Arja Lilja, Risto Rikala ja Jaana Luoranen
FOSFORI-KALIUMLANNOITUKSEN VAIKUTUS KOIVUN PAAKKUTAIMIEN KASVUN PÄÄTTYMISEEN JA KARAISTUMISEEN:
Risto Rikala, Jaana Luoranen, Sakari Kallinen, Juhani Mäkelä ja Jussi Nuutinen
KYLVÖAJANKOHDAN VAIKUTUS KOIVUN PAAKKUTAIMIEN KASVUN PÄÄTTYMISEEN JA MAASTOMENESTYMISEEN:
Jaana Luoranen ja Risto Rikala

Julkaisija: Metsäntutkimuslaitos, Suonenjoen tutkimusasema.
Hyväksynyt: Kari Mielikäinen 10.7.2001.
Tilaukset: Metla, Vantaan tutkimuskeskus, kirjasto, PL 18, 01301 Vantaa, puh. (09) 857 051, faksi 010 211 2201.
Kansikuva: Leo Tervo
Painopaikka: Suonenjoen kirjapaino
Taitto: Anne Turunen

Alkuun

  Päivitetty:   21.9.2001/KKKo  Metla : Julkaisut : Tiedonantoja : 803   Palaute Metlan etusivulle