Koivun kuivausmenetelmät 2000-vuosituhannelle.

 
 

Riekkinen, Mika & Kärki, Timo (toim.). 2001.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 810 -51 s.
[ISBN 951-40-1783-8]
[Hinta 50 mk - 8,40 EUR]

 

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

Verkasalo,Erkki: Koivun kuivaus - jatkojalostuksen pullonkaulakysymys?
Ranta-Maunus,Alpo: Uudet kuivausmenetelmät - miten ja miksi?
Hanhijärvi, Antti: Puun kuivaus korkeissa lämpötiloissa.
Kotilainen, Risto: Puun kemiallisen koostumuksen muuttuminen lämpökäsittelyssä ja tuotteen laadunvalvonta.
Asikainen, Antti, Möttönen, Veikko & Mononen, Kirsi: Värinmuutokset koivun kuivauksessa.
Lahtinen, Timo: Koivun alipainekuivaus.
Auvinen, Esa: Koivun kuumakuivaus; taustaa ja käytännön kokemuksia.
Niemi, Osmo & Kontro, Matti: Koivun alipainekuivaus sahaajan kannalta.
Peltoranta, Jukka: Koivun suurimittakaavainen kuivaus.
Isomäki, Olavi: Huonekaluvalmistajan vaatimukset koivun kuivaukselle.

Alkuun

  Päivitetty:  7.8.2001/KKKo  Metla : Julkaisut : Tiedonantoja : 810   Palaute Metlan etusivulle