Lehtikuusi puusepänteollisuuden raaka-aineena. Yhteistutkimushankkeen loppujulkaisu.

 
 

Verkasalo, E. & Viitanen, H. (toim.) 2001.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 809 -152 s.
[ISBN 951-40-1782-X]
[Hinta 150 mk - 25,20 EUR]

 

Tiivistelmä:

Tässä yhteistutkimushankkeessa tutkittiin siperianlehtikuusen (Larix sibirica Ledeb.) materiaaliteknisiä ominaisuuksia, teknis-taloudellista soveltuvuutta ja käytettävyyttä sekä valmistusmenetelmiä vaativan puusepänteollisuuden käytön kannalta (huonekalut, käyttöesineet, ulkorakenteet, kosteudelle alttiit kohteet). Erityisesti kiinnitettiin huomiota lehtikuusen kuivaukseen, liimaukseen, pintakäsittelyyn, säänkestävyyteen ja erikoistuotteiden vaatimiin toimenpiteisiin. Tavoitteena oli myös laatia perusteita lehtikuusen normittamiseen ja tuotteiden käyttö- ja ympäristöturvallisuuteen. Hankkeen tarkoituksena oli laajentaa ja vahvistaa rakennuspuusepän- ja huonekaluteollisuuden materiaalipohjaa ja tässä hengessä tuettiin hankkeessa mukana olleiden yritysten tuotekehitystä.

Hankkeen koordinoinnista vastasi Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus. Hanke koostui seuraavista osatutkimuksista:

1) Lehtikuusitukkien hankinta, esivarastointi ja sahaus, toteutusvastuu: Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus

2) Lehtikuusisahatavaran kuivaus, toteutusvastuiden jako:
a)
Lehtikuusen lämminilma- ja alipainekuivaus, Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta (alihankkijana alipainekuivauksen osalta Ympäristötekniikan instituutti YTI, Mikkeli)
b)
Lehtikuusen kuivaussimulointimallin ja kuivauskaavojen kehittäminen, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennusmateriaalit ja -tuotteet sekä puutekniikka.

3) Lehtikuusen liimaus, ml. rajattu kirjallisuustutkimus, toteutusvastuu: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennusmateriaalit ja -tuotteet sekä puutekniikka

4) Lehtikuusen pintakäsittely, toteutusvastuu: VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennusmateriaalit ja -tuotteet sekä puutekniikka

5) Erikoistuotteiden vaatimat toimenpiteet, toteutusvastuu: Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus; kokeelliset työt teetettiin alihankintana:
a)
Lehtikuusesta haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja niiden merkitys käytölle, VTT Ra- kennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennusmateriaalit ja -tuotteet sekä puutekniik- ka (alihankkijana VTT Kemiantekniikka)
b)
Lehtikuusen käyttäjien kokemukset, hankkeessa mukana olleet yritykset

Avainsanat:
Larix, puuaineen ominaisuudet, puutavaralajit, sahatavara, kuivaus, työstö, liimaus, pintakäsittely, emissio, orgaaniset yhdisteet, puusepänteollisuus.

Toimittajien yhteystiedot:
Erkki Verkasalo, Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus, PL 68, 80101 Joensuu, puhelin (013) 251 4143, faksi (013) 251 4111, sähköposti erkki.verkasalo@metla.fi;
Hannu Viitanen, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Puumiehenkuja 2 A, Espoo, PL 1806, 02044 VTT, puhelin (09) 456 5528, faksi (09) 456 7027, sähköposti hannu.viitanen@vtt.fi.

Julkaisija ja tilaukset:
Metsäntutkimuslaitos, Joensuun tutkimuskeskus / Metsäntutkimuslaitos / Kirjasto.

Hyväksynyt: Tutkimusjohtaja Kari Mielikäinen 11.04.2001.

Alkuun

  Päivitetty:  7.8.2001/KKKo  Metla : Julkaisut : Tiedonantoja : 809   Palaute Metlan etusivulle