Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 2000

>
Finnish Forest Research Institute. Research Papers.

Helsinki : Metsäntutkimuslaitos, 1981-.
ISSN 0358-4283

Sarjan kotisivulle- Homepage of Research Papers

756-795 (2000)

Numerot maksutta toimituskuluin (5 EUR) lukuunottamatta niitä, joissa hinta.

756
Nieminen, Mika. 2000.
Phosphorus fertilizer leaching from drained ombrotrophic peatland forests: empirical studies and modelling
(väitöskirja / dissertation).

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 756. - 50 + 64 p.
[ISBN 951-40-1711-0]

757
Karppinen, Heimo. 2000.
Forest values and the objectives of forest ownership (väitöskirja / dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 757. - 55 p. + 4 original papers.
[ISBN 951-40-1714-5]
758
Nurmi, Juha. 2000.
Characteristics and storage of whole-tree biomass for energy (väitöskirja / dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 758. - 43 p. + appendices.
[ISBN 951-40-1715-3]

759
Poikolainen, Jarmo & Lippo, Harri. 2000.
Kostamuksen rautapellettitehtaan päästöjen vaikutus laskeumaan Kostamuksen ympäristössä ja Kainuussa.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 759. - 33 s.
[ISBN 951-40-1716-1]
760
Saarinen, Jarkko, Jortikka, Sinikka & Virtanen, Eija (toim.). 2000.
Luonto, matkailu ja luonnonsuojelu. Rovaniemen tutkimusaseman tutkimuspäivät ja luonnonsuojelualuetutkimusseminaari 24.-25.3. 1999 Rovaniemellä.
etsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 760. - 130 s.
[ISBN 951-40-1717-X]
761
Boren, Hannu. 2000.
Pienpuun käytön lisääminen mekaanisessa puunjalostusteollisuudessa. Esiselvityksen loppuraportti.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 761. - 58 s.
[ISBN 951-40-1718-8]
762
Hannelius, Simo. 2000.
Kiinteistöarviointimenetelmät ja niiden soveltaminen metsäomaisuuden arviointiin.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 762. - 101 s.
[ISBN 951-40-1720-X]
[Hinta 16.80 EUR]
[Painos loppu]
763
Valkonen, Sauli. 2000.
Kuusen taimikon kasvattamisen vaihtoehdot Etelä-Suomen kivennäismailla: Puhdas kuusen viljelytaimikko, vapautettu alikasvos ja kuusi-koivusekataimikko (väitöskirja).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 763. - 83 s. + 4 osajulkaisua
[ISBN 951-40-1721-8]
764
Kärki, Timo. 2000.
Grey alder (Alnus incana) as a raw material for mechanical wood processing in Finland (väitöskirja / dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 764. - 48 p.
[ISBN 951-40-1722-6]
765
Hynönen, Tenho. 2000.
Pellonmetsityksen onnistuminen Itä-Suomessa (väitöskirja).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 765. - 90 s. + 4 osajulkaisua
[ISBN 951-40-1725-0]
766
Poteri, Marja (toim. / red.). 2000.
Pohjoismaisen taimitarharetkeilyn 6.-8.9.1998 esitelmät Suonenjoen tutkimusasemalla. NSFP Plantskolekonferens 6.-8.9.1998 föredrag vid Suonenjoki forskningsstation.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Skogsforskningsinstitutets meddelanden 766. - 53 s.
[ISBN 951-40-1726-9]
767
Annanpalo, Heikki. 2000.
Kriisien hallinnasta kestävään monikäyttöön. Rovaniemen tutkimusasema 1970-2000.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 767. - 189 s.
[ISBN 951-40-1727-7]
768
Kärhä, Kalle, Mäkinen, Pekka & Salo, Erkki. 2000.
Metsäpalveluyrityksen menestyminen ja siihen vaikuttavat tekijät.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 768. - 55 s. + liitt.
[ISBN 951-40-1728-5]
769
Derome, John. 2000.
Effects of heavy-metal and sulphur deposition on the chemical properties of forest soil in the vicinity of a Cu-Ni smelter, and means of reducing the detrimental effects of heavy metals (väitöskirja / dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 769. - 74 p. + appendices.
[ISBN 951-40-1729-3]
770
Ala-Ilomäki, Jari. 2000.
Effect of snow cover on the mobility of a towed wheel (väitöskirja / dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 770. - 114 p.
[ISBN 951-40-1730-7]
771
Pajuoja, H. (toim.). 2000.
Kilpailu puu- ja vientimarkkinoilla.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 771. - 119 s.
[ISBN 951-40-1731-5]
772
Mälkönen, E., Babichin, N.A., Krutov, V.I. & Markova, I.A. 2000.
Lesovosstanovlenije na Jevropeiskom severe. Materialy finljandsko-rossiiskogo seminara po lesovosstanovleniju, kotoryi sostojalsja v Vuokatti, v Finljandii, 28.9.-2.10.1998. Metsänuudistaminen Euroopan pohjoisilla alueilla.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 772. - 228 s.
[ISBN 951-40-1732-3]
773
Petäjistö, Leena, Selby, Ashley & Mäkinen, Pekka. 2000.
Yrittäjyys pienillä ja keskisuurilla sahoilla.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 773. - 53 s.
[ISBN 951-40-1733-1]
774
Konttinen, Kyösti, Luoranen, Jaana & Rikala, Risto. 2000.
Metsäpuiden taimien kasvun ja karaistumisen hallinta lyhytpäivä- ja valokäsittelyillä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 774. - 67 s.
[ISBN 951-40-1734-X]
775
Leppänen, Jussi, Linden, Mika, Uusivuori, Jussi, Toropainen, Mikko & Pajuoja, Heikki. 2000.
Metsien suojelun taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 775. - 119 s.
[ISBN 951-40-1735-8]
776
Saarinen, Jarkko & Raivo, Petri J. (toim.). 2000.
Metsä, harju ja järvi: näkökulmia suomalaiseen maisematutkimukseen ja -suunnitteluun.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 776. - 171 s.
[ISBN 951-40-1736-6]
777
Luoranen, Jaana. 2000.
Control of growth and frost hardening of silver birch container seedlings: growth retardants, short day treatment and summer planting (väitöskirja / dissertation ).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 777. - 167 p.
[ISBN 951-40-1737-4]
778
Jäkälä, Mikko & Mäkinen, Pekka. 2000.
Metsäkoneyrittäjät energiapuun korjuussa.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 778. - 20 s.
[ISBN 951-40-1738-2]
779
Kokko, Ari, Kangas, Jyrki & Jokimäki, Jukka (toim.). 2000.
Alue-ekologisia tutkimustuloksia ja suunnittelukokemuksia. Kajaanissa pidetyn tutkimuspäivän esitelmät.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 779. - 104 s.
[ISBN 951-40-1740-4]
780
Männistö, Katja. 2000.
Asiakasyritysten asettamat vaatimukset energiapuun toimittajille.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 780. - 31 s.
[ISBN 951-40-1741-2]
781 Lilja, Arja & Sutherland, Jack R. (eds.) 2000.
Diseases and Insects in Forest Nurseries -Proceedings of the 4th Meeting of IUFRO Working Party 7.03.04 -Suonenjoki Research Station, Finland, July 25-28, 1999.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute,
Research Papers 781. - 262 p.
[ISBN 951-40-1742-0]
782 Raitio, Hannu & Ukonmaanaho, Liisa (eds.). 2000.
Forest condition monitoring in Finland, National report 1999
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja- Finnish Forest Research Institute, Research Papers 782. - 151 p.
[ISBN 951-40-1743-9]
783 Yrjänä, Leena, Karvinen, Kaarlo & Napola, Jaakko. 2000.
Suomen metsänjalostuksen yleistilastoa 2000. General Statistics on Forest Tree Breeding in Finland 2000.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 783. - 45 p.
[ISBN 951-40-1747-1]
784 Monni, Satu. 2000.
Heavy metal resistance of two boreal dwarf shrubs in a polluted environment (väitöskirja / dissertation).
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 784. - 48 + 65 p.
[ISBN 951-40-1749-8]
785 Penttinen, Markku. 2000.
Timberharvesting with variable prices, costs and interest rates.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 785. - 38 p.
[ISBN 951-40-1751-X]
786

Varmola, Martti & Virtanen, Eija. 2000.
Uusien metsänkäsittelyohjeiden toimivuus Pohjois-Suomessa. Tutkimusseminaari 11.-12.5.1999 Rovaniemellä.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 786. - 91 s.
[ISBN 951-40-1753-6]

787 Silander, Veikko, Lehtonen, Jukka & Nikkanen, Teijo. 2000.
Ulkomaisten havupuulajien menestyminen Etelä-Suomessa - Performance of exotic conifers in Southern Finland.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 787. - 127 p.
[ISBN 951-40-1754-4]
[Hinta 20.00 EUR]
788 Poteri, Marja (toim.). 2000.
Taimitarhatutkimuksen vuosikirja 2000. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 788. - 90 s.
[ISBN 951-40-1755-2]
789 Norokorpi, Yrjö & Tapaninen, Sirkka (toim.). 2000.
Pallas-symposium 1999 - Lapin tutkimusmatkailusta monitieteiseen verkostoitumiseen.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 789. - 92 s.
[ISBN 951-40-1756-0]
790 Mälkönen, E., Babich, N.A., Krutov, V.I. & Markova, I.A (eds.). 2000.
Forest regeneration in the northern parts of Europe. Proceedings of the Finnish-Russian Forest Regeneration Seminar in Vuokatti, Finland, Sept. 28th-Oct. 2nd, 1998.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 790. - 212 s.
[ISBN 951-40-1757-9]
791 Salminen, Hannu, Saarikko, Jarmo & Virtanen, Eija (eds.). 2000.
Resource Technology '98 Nordic Symposium, 8-12 June 1998, Rovaniemi, Finland. Proceedings.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 791. - 599 p.
[CD-ROM-version: ISBN 951-40-1758-7]
[ON-LINE-version under construction: ISBN 951-40-1759-5]
792 Lovén, Lasse (ed.). 2000.
Responsible nature tourism. Proceedings of the Conference at Koli National Park, Finland 3-4 February 2000.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja - Finnish Forest Research Institute, Research Papers 792. -160 p..
[ISBN 951-40-1763-3]
793 Hyppönen, Mikko, Varmola, Martti & Poikajärvi, Helena (toim.). 2000.
Paksusammalkuusikot ja niiden uudistaminen. Tutkijoiden ja metsäammattilaisten retkeily Itä-Lapissa 25.-26.8.1999.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 793. - 103 s.
[ISBN 951-40-1761-7]
794 Mäkelä, Annikki, Mäkinen, Harri, Vanninen, Petteri, Hynynen, Jari, Kantola, Anu & Mielikäinen, Kari. 2000.
Männiköiden tuotoksen ja laadun ennustaminen.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 794. - 89 s.
[ISBN 951-40-1760-9]
795 Anttonen, Karoliina. 2000.
Metsän julkishyödykkeiden tarjonnan ohjauskeinot.
Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 795. - 94 s.
[ISBN 951-40-1762-5]

alkuun

  Päivitetty:   18.8.2006/Kirjasto/KKKo  Metla : JulkaisutMetlan Tiedonantoja    Palaute Metlan etusivulle