METLA

Poteri,Marja (toim.). 2000.
Taimitarhatutkimuksen vuosikirja 2000.

Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 788. 91 s.
[ISBN 951-40-1755-2]
[Hinta 70 mk - 11,70 EUR]

Sisältää seuraavat artikkelit: - Contains the following papers:

Lukijalle: Heikki Smolander
Katsaus taimitarhojen kasvinsuojeluun: Sakari Lilja
Metsänviljelyaineiston kaupan uusi direktiivi:taimikaupan kannalta: Hannu Kukkonen
Käytännön metsänviljelyn ongelmat,toiveet ja odotukset: Aarne Hankala
Taimen käyttäjän tavoitteita,odotuksia ja ongelmia: Kari Kuru
Koivun paakkutaimien kasvatus kesäistutukseen: Jaana Luoranen ja Risto Rikala
Kuusen paakkutaimien pakkaskestävyys Metlan Suonenjoen tutkimustaimitarhalla talvella 1998: Aija Ryyppö, Elina Vapaavuori ja Tapani Repo
Motivaatio ja sen vaikutus työn laatuun: Kaija Kanninen ja Leo Tervo
Kylvöajankohta ja kuusen taimien pituuskehitys ja karaistuminen: Kyösti Konttinen, Risto Rikala ja Jaana Luoranen
Lyhytpäiväkäsittelyn ajoitus ja kesto yksivuotisilla kuusen taimilla: Kyösti Konttinen ja Risto Rikala
Talviaikaiset pakkasvauriot heikentävät kuusen paakkutaimien istutuksen jälkeistä menestymistä: Kyösti Konttinen ja Risto Rikala
Vapo-paakkutaimien harvennus ja täydennys: Leo Tervo ja Kari Kautto[Alkuun/top] [MT 2000] [MT index]


Revised: METLA KKKo - 15.1.2001
[ Palaute ylläpitäjälle] [ Comments on this page]